Fietsinfrastructuur

De ruimte die (exclusief) voorzien is voor fietsen moet rekening houden met een groeiend fietsverkeer en variëteit aan fietstypes. Bij gescheiden fietsinfrastructuur moet de breedte berekend worden op een duurzame en verkeersveilige groei. Voor fietsen in gemengd verkeer moet de wegbeheerder sterk sturen naar minder en trager autoverkeer, zeker in de kernen en verblijfsgebieden.

Fietspaden en fietsstroken

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietspaden en fietsstroken?

De kwaliteit van de fietspaden is een belangrijke schakel om ervoor te zorgen dat meer woon-werkverkeer en woon-schoolverplaatsingen met de fiets gebeuren. Wie investeert in nieuwe fietsinfrastructuur, zorgt er best voor die ook het fietsen aangenaam, comfortabel en verkeersveilig maakt.

Lees het volledige advies

Dit moet je zeker lezen over fietspaden en fietsstroken

Document

Rapport Fix the Mix: aanpak voor veilig fietsen in gezonde buurten

Document

Een duurzame breedte voor fietspaden

Praktijk

Fietsvriendelijke Groene Boulevard door elimineren missing links (Hasselt)

Fietsparkeren

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren?

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren

Praktijk

Investering in fietsbergingen voor bewoners (Brugge)

Nieuws

Fietsberaad Vlaanderen werkt aan overkoepelend fietsparkeerplatform

Fietsstraten

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsstraten?

Fietsstraten komen steeds vaker voor en vinden langzaam maar zeker hun plaats in het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse steden en gemeenten. De redenen waarom ze voor een fietsstraat kiezen, zijn vaak symbolisch of praktisch van aard.

Lees het volledige advies

Dit moet je zeker lezen over fietsstraten

Document

Rapport Fix the Mix: aanpak voor veilig fietsen in gezonde buurten

Fietsbruggen en fietstunnels

Ongelijkgrondse kruisingen (bruggen of tunnels) komen voor bij een spoorweg, waterweg of drukke verkeersweg. Bruggen of tunnels zijn nieuwe publieke plaatsen, aandacht voor een duurzame dimensionering, de sociale veiligheid en belevingsaspecten zullen doorslaggevend zijn voor een goed gebruik. De gewenste intensiteiten van zowel fietsers als voetgangers zijn maatgevend voor een duurzame dimensionering.

Dit moet je zeker lezen over fietsbruggen en fietstunnels

Praktijk

Fietsbruggen naar Parkbos (Gent)

Praktijk

Hoe combineer je fietsen op een jaagpad met laad- en losverkeer? (Rumst)

Praktijk

Sint-Niklaas sluit missing link in fietssnelwegennetwerk door centrum (Sint-Niklaas)

Fietsverkeerslichten

Indien we een modal shift richting fiets willen realiseren dan vormen een vlotte doorstroming van fietsen met aanvaardbare wachttijden én opstelruimte een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen en inrichten van verkeerslichten geregelde kruispunten. Fietsvriendelijke verkeerslichten houden dus rekening met de intensiteiten van alle verkeer, zowel tijdens de spits als de daluren.

Dit moet je zeker lezen over fietsverkeerslichten

Nieuws

Hasselt start met plaatsen van fietsbaren

Fietsrugdekking

Overgangen van gescheiden fietsinfrastructuur naar fietsen in gemengd verkeer moeten op een logische plaats en veilige manier uitgevoerd worden. Logisch situeren betekent aan overgangen in snelheid (50-30km/u) en ruimtelijke omgeving. Aan een veilige overgang moet de fietser zich niet abrupt mengen in het verkeer en zorgt rugdekking ervoor dat auto’s op het punt van samenkomst verplicht worden links van de fietser te rijden.

Fietssnelwegen en fietsostrades

Fietssnelwegen of fietsostrades vormen de ruggegraat voor het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze verbinden belangrijke attractiepolen (woon-school, woon-werk) onderling en met openbaar vervoersknooppunten. Fietssnelwegen bedienen een publiek dat gemiddeld langere fietsafstanden aflegt en aan een hogere snelheid. Ze spelen dus een belangrijke rol bij het stijgend e-bike gebruik. Dat blijkt alvast uit de resultaten van de FietsTelweek.

Dit moet je zeker lezen over fietssnelwegen en fietsostrades

Nieuws

Bijna 87 000 fietsverplaatsingen tijdens de Fietstelweek in Oost-Vlaanderen

Praktijk

Hoe combineer je fietsen op een jaagpad met laad- en losverkeer? (Rumst)

Praktijk

Sint-Niklaas sluit missing link in fietssnelwegennetwerk door centrum (Sint-Niklaas)

Fietsinfrastructuur algemeen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsinfrastructuur algemeen?

De ruimte die (exclusief) voorzien is voor fietsen moet rekening houden met een groeiend fietsverkeer en variëteit aan fietstypes. Bij gescheiden fietsinfrastructuur moet de breedte berekend worden op een duurzame en verkeersveilige groei. Voor fietsen in gemengd verkeer moet de wegbeheerder sterk sturen naar minder en trager autoverkeer, zeker in de kernen en verblijfsgebieden.