Fietsinfrastructuur

De ruimte die (exclusief) voorzien is voor fietsen moet rekening houden met een groeiend fietsverkeer en variëteit aan fietstypes. Bij gescheiden fietsinfrastructuur moet de breedte berekend worden op een duurzame en verkeersveilige groei. Voor fietsen in gemengd verkeer moet de wegbeheerder sterk sturen naar minder en trager autoverkeer, zeker in de kernen en verblijfsgebieden.

Fietspaden en fietsstroken

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietspaden en fietsstroken?

Fietsberaad Vlaanderen adviseert om voldoende brede fietsinfrastructuur aan te leggen die berekend is op een groeiend gebruik. Fietsberaad wil de bestaande tabellen uit het vademecum fietsvoorzieningen integreren in één helder overzicht en voorstellen om de normen aan te passen aan de recentste inzichten. Het moet beleidsadviseurs makkelijker inzicht geven in de wenselijke breedte van fietsinfrastructuur. Welke breedte is nodig en op welke capaciteit is dat berekend?  Daarnaast beveelt dit advies ook een nieuwe standaardbreedte aan. Die moet ook de verkeersveiligheid op het fietspad zelf ondersteunen. Er zijn meer verschillende types fietsen en voortbewegingstoestellen, met ook verschillende snelheden. Die nieuwe breedtes zijn nodig om daarop in te spelen.

Lees het volledige advies

Dit moet je zeker lezen over fietspaden en fietsstroken

Document

Rapport Fix the Mix: aanpak voor veilig fietsen in gezonde buurten

Document

Een duurzame breedte voor fietspaden

Document

Magazine Sterk Fietsbeleid n° 6 (december 2018)

Fietsparkeren

Fietsen moeten goed en diefstalveilig gestald kunnen worden aan de vertrekplaats en op de bestemming. Een goede fietsstalling voldoet daarom aan een aantal ontwerpeisen: veilig toegankelijk, diefstalbestendig, kwaliteitsvol en servicegericht. Afhankelijk van de locatie en de grootte van de stalling worden deze eisen gedetailleerder ingevuld.

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren

Nieuws

Tweede Fietsparkeercongres 2019: conclusies en tips

Praktijk

Transformatie van stationsomgeving Liedekerke

Nieuws

Fietsberaad Vlaanderen werkt aan overkoepelend fietsparkeerplatform

Fietsstraten

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsstraten?

Fietsstraten komen steeds vaker voor en vinden langzaam maar zeker hun plaats in het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse steden en gemeenten. De redenen waarom ze voor een fietsstraat kiezen, zijn vaak symbolisch of praktisch van aard.

Lees het volledige advies

Dit moet je zeker lezen over fietsstraten

Nieuws

Vrijdag opent Kortrijk grootste fietszone in Vlaanderen

Document

Rapport Fix the Mix: aanpak voor veilig fietsen in gezonde buurten

Praktijk

Sterk fietsbeleid van Bonheiden met Langste fietsstraat van Europa

Fietsbruggen en fietstunnels

Ongelijkgrondse kruisingen (bruggen of tunnels) komen voor bij een spoorweg, waterweg of drukke verkeersweg. Bruggen of tunnels zijn nieuwe publieke plaatsen, aandacht voor een duurzame dimensionering, de sociale veiligheid en belevingsaspecten zullen doorslaggevend zijn voor een goed gebruik. De gewenste intensiteiten van zowel fietsers als voetgangers zijn maatgevend voor een duurzame dimensionering.

Dit moet je zeker lezen over fietsbruggen en fietstunnels

Praktijk

Fietsbruggen naar Parkbos (Gent)

Praktijk

Hoe combineer je fietsen op een jaagpad met laad- en losverkeer? (Rumst)

Fietsverkeerslichten

Indien we een modal shift richting fiets willen realiseren dan vormen een vlotte doorstroming van fietsen met aanvaardbare wachttijden én opstelruimte een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen en inrichten van verkeerslichten geregelde kruispunten. Fietsvriendelijke verkeerslichten houden dus rekening met de intensiteiten van alle verkeer, zowel tijdens de spits als de daluren.

Dit moet je zeker lezen over fietsverkeerslichten

Nieuws

Hasselt start met plaatsen van fietsbaren

Nieuws

Limburg begroet fietsers met groen

Document

Magazine Sterk Fietsbeleid n° 6 (december 2018)

Fietsrugdekking

Overgangen van gescheiden fietsinfrastructuur naar fietsen in gemengd verkeer moeten op een logische plaats en veilige manier uitgevoerd worden. Logisch situeren betekent aan overgangen in snelheid (50-30km/u) en ruimtelijke omgeving. Aan een veilige overgang moet de fietser zich niet abrupt mengen in het verkeer en zorgt rugdekking ervoor dat auto’s op het punt van samenkomst verplicht worden links van de fietser te rijden.

Dit moet je zeker lezen over fietsrugdekking

Praktijk

Rugdekking brengt fietsers veiliger in gemengd verkeer (Turnhout)

Fietssnelwegen en fietsostrades

Fietssnelwegen of fietsostrades vormen de ruggegraat voor het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze verbinden belangrijke attractiepolen (woon-school, woon-werk) onderling en met openbaar vervoersknooppunten. Fietssnelwegen bedienen een publiek dat gemiddeld langere fietsafstanden aflegt en aan een hogere snelheid. Ze spelen dus een belangrijke rol bij het stijgend e-bike gebruik. Dat blijkt alvast uit de resultaten van de FietsTelweek.

Dit moet je zeker lezen over fietssnelwegen en fietsostrades

Nieuws

Zet Provincie Antwerpen de nieuwe standaard voor fietssnelwegen?

Praktijk

Transformatie van stationsomgeving Liedekerke

Nieuws

Bijna 87 000 fietsverplaatsingen tijdens de Fietstelweek in Oost-Vlaanderen

Fietsinfrastructuur algemeen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsinfrastructuur algemeen?

De ruimte die (exclusief) voorzien is voor fietsen moet rekening houden met een groeiend fietsverkeer en variëteit aan fietstypes. Bij gescheiden fietsinfrastructuur moet de breedte berekend worden op een duurzame en verkeersveilige groei. Voor fietsen in gemengd verkeer moet de wegbeheerder sterk sturen naar minder en trager autoverkeer, zeker in de kernen en verblijfsgebieden.

Dit moet je zeker lezen over fietsinfrastructuur algemeen

Nieuws

Fietsverlichting in Ronse en heraanleg trage wegen in Kaprijke

Document

Magazine Sterk Fietsbeleid n° 6 (december 2018)

Praktijk

Efficiënte verkeersfilter zorgt voor het ‘beste fietspad’ van Vlaanderen (Oud-Turnhout)