Verkeerslicht met cameradetectie voor fietsers in Haacht, Wakkerzeel


Samenvatting

Het kruispunt Wijgmaalsesteenweg x Martelarenlaan beschikt over 4 takken: de Wijgmaalsesteenweg met schuine aansluiting van de Martelarenlaan en de trage fietsweg op de schoolroute/trage wegen. Ter vereenvoudiging van de verkeerssituatie op het kruispunt werd op de aansluiting van de Martelarenlaan een filter voor gemotoriseerd verkeer geplaatst. Fietsers kunnen wel nog door naar de Wijgmaalsesteenweg of ze kunnen de lichtengeregelde oversteek naar de trage fietsroute langs de sportvelden nemen, die als veilig alternatief dient voor de parallelgelegen Vinkstraat. De lichtengeregelde fietsoversteek wordt geregeld met cameradetectie voor fietsers, waardoor het comfort voor fietsers aan het kruispunt toeneemt, de verkeerslichten beter kunnen inspelen op de intensiteiten van de verschillende verkeersstromen en ook de doorstroming kan verbeteren.

Projectomschrijving

Het kruispunt Wijgmaalsesteenweg (lokale weg type I, interlokale weg) x Martelarenlaan (lokale weg type III, erftoegangsweg) in Haacht is ter vereenvoudiging van de verkeersituatie geknipt voor gemotoriseerd verkeer. De Martelarenlaan is nog bereikbaar via de Standokstraat, die iets verderop haaks aansluit op de Wijgmaalsesteenweg. Gezien de structuur van de dorpskern van Wakkerzeel, is dit punt belangrijk voor het in- en uitrijden van de dorpskern vanaf het hogerliggend wegennet.

In het verlengde van de Martelarenlaan loopt de trage fietsroute langs de sportvelden. Voor fietsers blijft de verbinding tussen de Martelarenlaan en de trage fietsroute bestaan door middel van een lichtengeregelde oversteek met detectie. Deze oversteek maakt deel uit van de schoolfietsroute vanuit de woongebieden de scholen en sportvelden van Wespelaar en Wakkerzeel bereikbaar maakt en een veiliger alternatief biedt voor de drukkere en onveiligere Vinkstraat ten zuiden.

De verkeerslichten worden geregeld door cameradetectie voor fietsers zowel komende uit de Martelarenlaan als uit de trage fietsroute. Ook wanneer gemotoriseerd verkeer op de Wijgmaalsesteenweg sneller rijdt dan de maximumsnelheid van 50 km/u, springt het licht voor gemotoriseerd verkeer op rood. Dit verhoogt de verkeersveiligheid en verbetert ook de doorstroming van de fietsers, doordat de verkeerslichten beter kunnen inspelen op de intensiteiten fietsers. Daarnaast zijn er drukknoppen voor fietsers aanwezig. Aangezien fietsers reeds door middel van camera’s gedetecteerd worden, zijn deze drukknoppen in principe overbodig.

Fietsers vanuit de Martelarenlaan en de trage fietsroute worden door middel van haaientanden op de grond er attent op gemaakt dat ze bij het naderen van de Wijgmaalsesteenweg voorrang moeten verlenen op het hierop aanwezige fietsverkeer. Voor rechtsafslaand fietsverkeer is het toegelaten om deze beweging te maken ook wanneer het verkeerslicht op rood of oranje staat, op voorwaarde dat zij hierbij voorrang verlenen aan het fietsverkeer op de Wijgmaalsesteenweg. De recente toevoeging van dit verkeersbord kwam er op verschillende locaties in de gemeente Haacht na suggestie van een van de bewoners.

Evolutie

Een fietsroute is nooit af: de afgelopen jaren werden reeds verschillende elementen ter hoogte van het kruispunt van de Martelarenlaan met de Wijgmaalsesteenweg toegevoegd met het oog op comfort en verkeersveiligheid voor fietsers. De verkeerslichten met fietsdetectie dateren van voor 2006. De knip van de Martelarenlaan voor gemotoriseerd werd in 2015 doorgevoerd. De mogelijkheid van rechtsaf door rood voor fietsers werd in 2019 toegevoegd. Ook in de nabije toekomst plant de gemeente Haacht nog enkele verbeteringen aan te brengen. Ter hoogte van de oversteek zou de boordsteen worden weggewerkt voor een vlottere oversteek en aan de noordzijde van de Wijgmaalsesteenweg, tussen de Martelarenlaan en het Haachtsestraatje, wordt een tweerichtingsfietspad voorzien.

Evaluatie: leereffecten

Idealiter zou de hele fietsoversteek rechter gelegd worden en zou de fietsdetectie ook sneller anticiperen op toekomende fietsers. Momenteel vindt er een fasewissel plaats bij detectie van fietsers: voor gemotoriseerd verkeer springt het licht op rood en fietsers krijgen groen licht. Deze fasewissel gebeurt echter niet tijdig genoeg, waardoor fietsers toch genoodzaakt zijn enkele seconden tot stilstand te komen voordat het licht groen wordt voor hen. Dit zou kunnen worden opgelost door na detectie van fietsers de overgang naar de volgende fase vroeger te laten plaatsvinden of fietsers al op een grotere afstand van het verkeerslicht te detecteren.

Initiatiefnemers

  • Gemeente Haacht

Contact

Robin Pepermans

Locatie

Kruispunt van de (geknipte) Martelarenlaan met de Wijgmaalsesteenweg en de trage fietsroute te Wakkerzeel (Haacht)

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Webinar ‘Veiligheid en fietscomfort aan verkeerslichten’

De Fietsmaat

De Fietsmaat: fietscomfort aan verkeerslichten

Rapport

Rapport Veiligheid en fietscomfort aan verkeerslichten