Cahier nr.8: Fietshellingen


Fietshellingen zijn belangrijk om obstakels zoals water-, spoor- en autowegen te passeren. Met het toenemende fietsverkeer is er meer aandacht nodig voor de capaciteit en het comfort van fietsroutes, wat de vraag naar ongelijkvloerse kruisingen doet stijgen. Fietsbruggen en -tunnels hebben een lange levensduur, dus het is belangrijk om bij het ontwerp rekening te houden met toekomstige behoeften.

Dit cahier laat zien dat fietshellingen in alle maten en vormen voorkomen, vaak speciaal ontworpen voor hun omgeving. Fietshellingen zijn vaak grote en complexe structuren waarbij bestaande kennis en nieuwe praktijkervaringen kunnen leiden tot ontwerpen met nog meer fietscomfort en beleving, met een duurzame impact op het fietsverkeer en de omgeving. Door verschillende fietshellingen te observeren en te vergelijken aan de hand van een hellingenchecklist, is geprobeerd inzicht te krijgen in de fietsbeleving op de helling. Hierbij is gekeken naar factoren die het comfort van de fietser beïnvloeden.

Observaties toonden aan dat compensatie mogelijk is wanneer een helling niet volledig voldoet aan de normen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen. Dit kan gecompenseerd worden met andere factoren, die het comfort mee bepalen, om de complexiteit van de helling te verminderen en zo het dalende fietscomfort (deels) te compenseren. In het cahier vind je enkele voorbeelden.

Met dit cahier hopen we ontwerpers te ondersteunen bij de delicate evenwichtsoefening die eigen is aan het ontwerpproces van fietshellingen en de inpassing ervan in de bestaande omgeving.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Jacques Rogge brug als sluitstuk van fietssnelweg F7