Elektrische fietsen

Een elektrische fiets is een fiets met een elektrische (hulp)motor. Zowel stads-, plooi-, sport-, en bakfietsen kunnen met een motor uitgerust worden. Elektrische fietsen bieden nieuwe mogelijkheden op mobiliteitsvlak, de fietsafstanden stijgen en meer mensen kunnen langer actief blijven.

Elektrische fietsen max. snelheid tot 25 km/u

Een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/u wordt beschouwd als een gewone fiets, ook in de wegcode en volgt dus de normale verkeersregels van fietsen.

Dit moet je zeker lezen over elektrische fietsen max. snelheid tot 25 km/u

Praktijk

Afwegingskader voetgangers en rijwielen van Stad Gent: een duidelijke visie op speedpedelecs

Praktijk

365SNEL – Speedpedelecs in woon-werkverkeer

Praktijk

Succesvolle samenkopen elektrische fietsen (regio Rivierenland)

Elektrische fietsen max. snelheid tot 45 km/u

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over elektrische fietsen max. snelheid tot 45 km/u?

Fietsberaad Vlaanderen werkte aan een update van het advies uit 2016 rond de speedpedelec. Het voertuig is intussen meer ingeburgerd én het is aan te bevelen de ervaringen op het terrein om te zetten in concrete maatregelen. Het is de opdracht om een goed evenwicht te vinden tussen het stimuleren van het gebruik van de speedpedelec en een antwoord te bieden op de legitieme bezorgdheid voor de verkeersveiligheid, in het bijzonder op de fietsinfrastructuur.

Lees meer

Dit moet je zeker lezen over elektrische fietsen max. snelheid tot 25 km/u

Praktijk

Afwegingskader voetgangers en rijwielen van Stad Gent: een duidelijke visie op speedpedelecs

Advies

Advies speedpedelec: meer verkeersveiligheid en behoud concurrentievoordeel

Praktijk

365SNEL – Speedpedelecs in woon-werkverkeer

Elektrische fietsen algemeen

Een elektrische fiets is een fiets met een elektrische (hulp)motor. Zowel stads-, plooi-, sport-, en bakfietsen kunnen met een motor uitgerust worden. Elektrische fietsen bieden nieuwe mogelijkheden op mobiliteitsvlak, de fietsafstanden stijgen en meer mensen kunnen langer actief blijven.

Dit moet je zeker lezen over fietsen algemeen

Praktijk

Afwegingskader voetgangers en rijwielen van Stad Gent: een duidelijke visie op speedpedelecs

Praktijk

365SNEL – Speedpedelecs in woon-werkverkeer

Nieuws

Inschrijvingen speedpedelecs dalen met bijna 50 %