Elektrische fietsen max. snelheid tot 45 km/u: advies Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad Vlaanderen werkte aan een update van het advies uit 2016 rond de speedpedelec. Het voertuig is intussen meer ingeburgerd én het is aan te bevelen de ervaringen op het terrein om te zetten in concrete maatregelen. Het is de opdracht om een goed evenwicht te vinden tussen het stimuleren van het gebruik van de speedpedelec en een antwoord te bieden op de legitieme bezorgdheid voor de verkeersveiligheid, in het bijzonder op de fietsinfrastructuur. Het doel van dit advies is hoofdzakelijk om ruimte te scheppen voor een goede verstandhouding tussen een steeds toenemende diversiteit van gebruikers van weg- en fietsinfrastructuur.

Lees hier ons volledige advies over speedpedelecs.