Fietsparkeren

Fietsen moeten goed en diefstalveilig gestald kunnen worden aan de vertrekplaats, onderweg en op de bestemming. Een goede fietsstalling moet veilig, toegankelijk, diefstalbestendig, kwaliteitsvol en servicegericht zijn. Afhankelijk van de locatie en de grootte van de stalling worden deze eisen gedetailleerder ingevuld.

Fietsparkeren bij woningen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren bij woningen?

Buurtfietsenstallingen zijn niet alleen een belangrijke schakel in een sterk fietsbeleid, ze dragen ook onmiddellijk bij aan een attractieve woonomgeving. En omdat fietsende klanten dichtbij huis winkelen, leveren ze ook een bijdrage aan een sterker lokaal economisch weefsel.

Lees het volledige advies

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren bij woningen

Praktijk

Investering in fietsbergingen voor bewoners (Brugge)

Nieuws

Gent onderzoekt mogelijkheden flexparkeren

Fietsparkeren bij winkels

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren bij winkels?

Ruim 1 op 6 verplaatsingen naar de winkel worden afgelegd met de fiets. In winkelstraten en dorpskernen ligt dit aantal hoger, bij baanwinkels lager. Voor korte winkelbezoeken wil men de fiets zo dicht mogelijk bij de winkel parkeren. Voor wie langer shopt, zijn diefstalveilige stallingen in de omgeving een must. Bij hoge parkeerdruk, kan onderscheid tussen kort- en langparkeren – ook voor fietsers – helpen om de orde op het openbaar domein te herstellen.

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren bij winkels

Praktijk

Fietsparkeerplan kernwinkelgebied (Turnhout)

Praktijk

Fietsparkeerplaatsen vervangen autoparkeerplaatsen in winkelstraat (Deinze)

Nieuws

Gent onderzoekt mogelijkheden flexparkeren

Fietsparkeren bij stations

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren bij stations?

De kwaliteit van de fietspaden is een belangrijke schakel om ervoor te zorgen dat meer woon-werkverkeer en woon-schoolverplaatsingen met de fiets gebeuren. Wie investeert in nieuwe fietsinfrastructuur, zorgt er best voor die ook het fietsen aangenaam, comfortabel en verkeersveilig maakt.

Lees het volledige advies

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren bij stations

Nieuws

NMBS investeert in meer dan 10.000 extra fietsparkeerplaatsen aan meer dan 50 stations

Document

Fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten

Nieuws

Fietsberaad Vlaanderen werkt aan overkoepelend fietsparkeerplatform

Fietsparkeren bij evenementen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren bij evenementen?

Tijdelijke fietsstallingen zijn een hefboom om ook grote evenementen duurzaam bereikbaar te maken en het stallen van fietsen ordelijk te organiseren. Ook de gevoeligheid voor fietsdiefstal neemt af en het stimuleert mensen om de fiets te nemen.

Weesfietsen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over weesfietsen?

Een weesfietsenbeleid zorgt er voor dat fietsen waarvan de eigenaar na een bepaalde tijd niet meer opdaagt, met een duidelijk gecommuniceerde frequentie worden opgeruimd. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van de fietsenstalling aangezien achtergelaten fietsen geen stallingsruimte inpalmen.

Dit moet je zeker lezen over weesfietsen

Praktijk

Weesfietsen aanpakken met sociale economie (Sint-Niklaas)

Fietsparkeren algemeen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren algemeen?

Fietsen moeten goed en diefstalveilig gestald kunnen worden aan de vertrekplaats, onderweg en op de bestemming. Een goede fietsstalling moet veilig, toegankelijk, diefstalbestendig, kwaliteitsvol en servicegericht zijn. Afhankelijk van de locatie en de grootte van de stalling worden deze eisen gedetailleerder ingevuld.

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren algemeen

Nieuws

Open data voor het stallen van de fiets

Nieuws

Gent onderzoekt mogelijkheden flexparkeren