Fietsparkeren

Fietsen moeten goed en diefstalveilig gestald kunnen worden aan de vertrekplaats, onderweg en op de bestemming. Een goede fietsstalling moet veilig, toegankelijk, diefstalbestendig, kwaliteitsvol en servicegericht zijn. Afhankelijk van de locatie en de grootte van de stalling worden deze eisen gedetailleerder ingevuld.

Fietsparkeren bij woningen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren bij woningen?

Buurtfietsenstallingen zijn niet alleen een belangrijke schakel in een sterk fietsbeleid, ze dragen ook onmiddellijk bij aan een attractieve woonomgeving. En omdat fietsende klanten dichtbij huis winkelen, leveren ze ook een bijdrage aan een sterker lokaal economisch weefsel.

Lees het volledige advies

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren bij woningen

Document

ECF vergelijkt voorschriften rond fietsparkeren in 31 Europese staten

Nieuws

Pop-up stallingen als oplossing voor parkeeroverlast

Praktijk

Investering in fietsbergingen voor bewoners (Brugge)

Fietsparkeren bij winkels

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren bij winkels?

Ruim 1 op 6 verplaatsingen naar de winkel worden afgelegd met de fiets. In winkelstraten en dorpskernen ligt dit aantal hoger, bij baanwinkels lager. Voor korte winkelbezoeken wil men de fiets zo dicht mogelijk bij de winkel parkeren. Voor wie langer shopt, zijn diefstalveilige stallingen in de omgeving een must. Bij hoge parkeerdruk, kan onderscheid tussen kort- en langparkeren – ook voor fietsers – helpen om de orde op het openbaar domein te herstellen.

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren bij winkels

Nieuws

Pop-up stallingen als oplossing voor parkeeroverlast

Praktijk

Fietsparkeerplan kernwinkelgebied (Turnhout)

Praktijk

Fietsparkeerplaatsen vervangen autoparkeerplaatsen in winkelstraat (Deinze)

Fietsparkeren bij stations

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren bij stations?

Fietsberaad Vlaanderen adviseert om voldoende brede fietsinfrastructuur aan te leggen die berekend is op een groeiend gebruik. Fietsberaad wil de bestaande tabellen uit het vademecum fietsvoorzieningen integreren in één helder overzicht en voorstellen om de normen aan te passen aan de recentste inzichten. Het moet beleidsadviseurs makkelijker inzicht geven in de wenselijke breedte van fietsinfrastructuur. Welke breedte is nodig en op welke capaciteit is dat berekend?  Daarnaast beveelt dit advies ook een nieuwe standaardbreedte aan. Die moet ook de verkeersveiligheid op het fietspad zelf ondersteunen. Er zijn meer verschillende types fietsen en voortbewegingstoestellen, met ook verschillende snelheden. Die nieuwe breedtes zijn nodig om daarop in te spelen.

Lees het volledige advies

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren bij stations

Nieuws

Stijging fietsen Gent-Sint-Pieters: Gents MilieuFront telt tekort van 2100 stallingen

Nieuws

Fietsberaad Vlaanderen werkt aan overkoepelend fietsparkeerplatform

Praktijk

Nieuwe ondergrondse fietsenstalling na renovatie station (Oostende)

Fietsparkeren bij evenementen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren bij evenementen?

Tijdelijke fietsstallingen zijn een hefboom om ook grote evenementen duurzaam bereikbaar te maken en het stallen van fietsen ordelijk te organiseren. Ook de gevoeligheid voor fietsdiefstal neemt af en het stimuleert mensen om de fiets te nemen.

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren bij evenementen

Nieuws

Pop-up stallingen als oplossing voor parkeeroverlast

Weesfietsen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over weesfietsen?

Een weesfietsenbeleid zorgt er voor dat fietsen waarvan de eigenaar na een bepaalde tijd niet meer opdaagt, met een duidelijk gecommuniceerde frequentie worden opgeruimd. Dit leidt tot een efficiënter gebruik van de fietsenstalling aangezien achtergelaten fietsen geen stallingsruimte inpalmen.

Dit moet je zeker lezen over weesfietsen

Nieuws

Brussel legt vergunningskader deelfietsen vast

Nieuws

Pop-up stallingen als oplossing voor parkeeroverlast

Nieuws

Grote steden staan verder op vlak van fietsparkeren, blijkt uit grootschale enquête (2017) bij Vlaamse Steden en Gemeenten

Fietsparkeren algemeen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren algemeen?

Fietsen moeten goed en diefstalveilig gestald kunnen worden aan de vertrekplaats, onderweg en op de bestemming. Een goede fietsstalling moet veilig, toegankelijk, diefstalbestendig, kwaliteitsvol en servicegericht zijn. Afhankelijk van de locatie en de grootte van de stalling worden deze eisen gedetailleerder ingevuld.

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren algemeen

Nieuws

Reportage Terzake over tekort aan veilige én kwaliteitsvolle stallingen

Document

Cahier nr. 5: Van parkeer- en stallingsnormen naar een mobiliteitsnorm

Document

Velopark gluurt bij de buren: identificatiesystemen in fietsenstallingen