Fietsparkeren bij woningen: advies Fietsberaad Vlaanderen

Onze stads- en dorpscentra staan voor grote uitdagingen. De voorbije decennia hebben we steeds meer van de open ruimte ingenomen. Vandaag beseffen we dat om onze leefkwaliteit te beschermen, we vooral in onze kernen functies moeten samenbrengen. De stad moet meer stad worden; het dorp opnieuw dorp. Er mag – nee, er moet – meer leven in de kern. Onze Vlaamse steden en gemeenten beschikken over een ongelooflijke troef: het zijn plekken waarmee we ons sociaal verbonden voelen. Die plekken ook opnieuw op mensenmaat uitrusten en sociale ontmoeting stimuleren is een enorme opgave.

Ook op het vlak van mobiliteit zijn de uitdagingen groot. De uitstoot van CO2 daalt in de transportsector nog onvoldoende. Voor allerhande verplaatsingen kruipen we nog te snel in de auto. Maar er zijn ook hoopgevende signalen: in steden, en zeker voor woon-werkverkeer, neemt het fietsgebruik toe. Onder andere de Fietstelweek en het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen onderbouwen die conclusie. Door meer ontwikkeling in de kern, stimuleert de overheid een duurzaam ruimtegebruik. Niet alleen het wonen gebeurt compacter, ook verplaatsingen kunnen korter en makkelijker  met de fiets.

Door meer fietsverplaatsingen en een toenemend aantal bewoners in de kernen, neemt de vraag naar fietsparkeervoorzieningen ook toe. Maar de beschikbare ruimte in onze stads- en dorpskernen is beperkt, en dat zowel op straat als in de woningen zelf. Er is een duidelijke behoefte – bij wie wil fietsen – om de fiets op een veilige en kwalitatieve manier te stallen. Voor velen is het ook een belangrijke randvoorwaarde. Fietsen die niet vlot beschikbaar zijn, worden ook minder of niet gebruikt. Een fiets die proper gestald is, behoudt makkelijker zijn kwaliteit en blijft aanzetten tot fietsen. Bovendien zijn los gestalde fietsen niet alleen diefstalgevoelig, ze hinderen vaak ook voetgangers of nodigen in sommige gevallen ook uit tot vandalisme.

Vandaar dat Fietsberaad Vlaanderen aan Mobiel21 vroeg om onderzoek te voeren naar buurtfietsstallingen. We ontwikkelden een handleiding waarmee we elk lokaal bestuur willen helpen om een beleid op te zetten gericht op het aanbieden van een kwalitatieve stalling in de buurt van de woning. De belangrijke impact van buurtfietsenstallingen op fietsen blijkt onder meer uit de evaluatie door bestaande gebruikers: 23% van hen geeft aan veel meer te fietsen  dan voorheen. 25% kocht een nieuwe fiets door de  beschikbaarheid van de buurtfietsenstalling.

Buurtfietsenstallingen zijn dus niet alleen een belangrijke schakel in een sterk fietsbeleid, ze dragen ook onmiddellijk bij aan een attractieve woonomgeving. En omdat fietsende klanten dichtbij huis winkelen, leveren ze ook een bijdrage aan een sterker lokaal economisch weefsel.