Fietsveiligheid

Fietsveiligheid heeft vele componenten. Zowel het uitvoeren van de taak (‘het fietsen’), de aanleg van de infrastructuur én de staat van de fiets zijn componenten die de veiligheid mee bepalen. De meerderheid van fietsongevallen zijn ongevallen zonder tegenpartij, waarbij de fietser ten val komt. Wegbeheerders hebben de taak om door een goede infrastructuur de oorzaak van deze ongevallen weg te nemen of te beperken.

Bruggen toegankelijk maken

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over bruggen toegankelijk maken?

Ongelijkvloerse kruisingen kunnen de fietsveiligheid sterk verhogen. Ze ontvlechten het gemotoriseerd verkeer en het fietsverkeer. Voor fietsers vormen ongelijkvloerse kruisingen een uitdaging. Een goed ontwerp kan helpen om de beperkte ruimte en de helling zo comfortabel mogelijk te maken voor fietsers.

Dit moet je zeker lezen over bruggen toegankelijk maken

Praktijk

Fietsgoot maakt trap Parkbrug toegankelijk voor fietsers (Antwerpen)

Praktijk

Stroefheidsbehandeling Sint Agnetebrug (Gent)

Fietscontroles

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietscontroles?

De minimum veiligheidsuitrusting van een fiets is bepaald in de wegcode. Als fietsen lange tijd hebben stilgestaan of bij seizoenswisseling in de winter kan een fietscontrole als preventiemaatregel georganiseerd worden.

Dit moet je zeker lezen over fietscontroles

Nieuws

Fietsongevallen in het donker: wat weten we?

Fietsdiefstal – preventie

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsdiefstal – preventie?

Een stevig fietsslot en een kwaliteitsvolle stalling kunnen de diefstal van fietsen beperken. Frequent toezicht in de stalling blijkt effectiever dan camera’s. Ook toegangscontrole en een registratie van de fiets kunnen een diefstal van de fiets voorkomen of helpen oplossen.

Dit moet je zeker lezen over fietsdiefstal - preventie

Nieuws

Zender in fiets moet fietsdiefstal voorkomen

Praktijk

Lokfiets pakt fietsdiefstallen aan (politiezone MINOS)

Fietshelmen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietshelmen?

Naar aanleiding van het debat over de fietshelm werd op de programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen een discussie gevoerd en een standpunt ingenomen. Dit standpunt rond “Helmdracht verplichten bij fietsers?” wil de noodzakelijke kennis over het al dan niet verplichten van de fietshelm en de ingeschatte effecten van een verplichting binnen het Vlaamse fietsgebruik, samenbrengen.

Lees meer

Dit moet je zeker lezen over fietshelmen

Advies

Advies Helmplicht voor fietsers?

Nieuws

Automobilisten rijden dichter tegen fietsers mét helm

Fietsmarkeringen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsmarkeringen?

Fietsoversteken eenduidig aanduiden op kruispunten is een belangrijke stap in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Fietsberaad Vlaanderen heeft daarom in de zomer van 2016 het initiatief genomen om een werkgroep op te richten. Het doel van die werkgroep was om een eenduidig en gedragen voorstel van fietsoversteekmarkeringen bekomen.

Lees meer

Dit moet je zeker lezen over fietsmarkeringen

Rapport

Onderzoek fietsmarkeringen – Fietsen in gemengd verkeer

De Fietsmaat

De Fietsmaat: fietsoversteekmarkeringen op kruispunten

Advies

Adviesnota: Fietsoversteekmarkeringen op kruispunten

Veilige fietsroutes

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over veilige fietsroutes?

Een fietsroute is de volledige weg van de vertrekplaats naar de bestemming. Een wegencategorisering én nastreven van maximale intensiteiten van het gemotoriseerd bepalen de noodzaak van fietspaden. In alle andere omstandigheden kan fietsen in gemengd verkeer tegen lage snelheid (30 km/u) een veilige optie zijn.

Dit moet je zeker lezen over veilige fietsroutes

Fix the Mix

Rapport Fix the Mix op landelijke wegen

Praktijk

Nieuw fietsnetwerk in Sint-Martens-Latem: 17 km fietsstraten

Praktijk

Ecoveloduct in Waasmunster: veilige fietsroute en ecosysteem voor dieren

Fietsveiligheid algemeen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsveiligheid algemeen?

Fietsveiligheid heeft vele componenten. Zowel het uitvoeren van de taak (‘het fietsen’), de aanleg van de infrastructuur én de staat van de fiets zijn componenten die de veiligheid mee bepalen. De meerderheid van fietsongevallen zijn ongevallen zonder tegenpartij, waarbij de fietser ten val komt. Wegbeheerders hebben de taak om door een goede infrastructuur de oorzaak van deze ongevallen weg te nemen of te beperken.

Dit moet je zeker lezen over fietsveiligheid algemeen

Nieuws

Winnaar in de kijker: Mechelen #fietsgemeente

Interview

Verbeteren van fietsveiligheid- en comfort in Malle

Praktijk

Inventarisatie en opvolging van fietsknelpunten in Boechout

Fietsveiligheid in een schoolomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsveiligheid in een schoolomgeving?

Veiligheid rond de school, maar ook op de routes naar school is erg belangrijk. Aangepaste infrastructuur, zoals autoluwe schoolstraten en een zone 30 kunnen daaraan bijdragen.

Dit moet je zeker lezen over fietsveiligheid in een schoolomgeving

Nieuws

Winnaar in de kijker: Mechelen #fietsgemeente

Nieuws

Testfase veiligere omgeving basisschool Wortel

Interview

Verbeteren van fietsveiligheid- en comfort in Malle

Fietsveiligheid op landbouwwegen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsveiligheid op landbouwwegen?

De fietsveiligheid komt op landbouwwegen vaak in het gedrang doordat ze populair zijn als sluipwegen. Daarnaast rijdt gemotoriseerd verkeer er vaak aan een hoge snelheid door. Dat kan vermeden worden door bijvoorbeeld circulatieplannen en fietsvriendelijke tractorsluizen.

Dit moet je zeker lezen over fietsveiligheid op landbouwwegen

Fix the Mix

Rapport Fix the Mix op landelijke wegen

Nieuws

Presentaties studiedag “Fix the Mix op landelijke wegen”

Praktijk

Fietsers en landbouwverkeer (Zeeland)

Fietsveiligheid in een bedrijfsomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsveiligheid in een bedrijfsomgeving?

Fietsveiligheid kan een issue vormen op bv. industriewegen, waar zwaar laad- en losverkeer passeert. Dat brengt soms gevaarlijke situaties met zich mee. Fiets- en vrachtwagenverkeer kunnen er namelijk met elkaar in conflict komen. In zulke gevallen kan een fietstunnel een oplossing bieden, zodat fietsers een vrije en veilige doorgang kunnen genieten.

Dit moet je zeker lezen over fietsveiligheid in een bedrijfsomgeving

Praktijk

Hoe combineer je fietsen op een jaagpad met laad- en losverkeer? (Rumst)