Fietsmarkeringen

Markeringen zijn een eenvoudige manier om fietsgedrag te beïnvloeden. Sommige markeringen hebben een wettelijke betekenis, andere spelen in op herkenbaarheid. Om de leesbaarheid te bevorderen is het belangrijk het wegdek niet te overladen met markeringen.

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsmarkeringen?

Fietsoversteken eenduidig aanduiden op kruispunten is een belangrijke stap in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Fietsberaad Vlaanderen heeft daarom in de zomer van 2016 het initiatief genomen om een werkgroep op te richten. Het doel van die werkgroep was om een eenduidig en gedragen voorstel van fietsoversteekmarkeringen bekomen.

Lees meer

Dit moet je zeker lezen over fietsmarkeringen

Rapport

Onderzoek fietsmarkeringen – Fietsen in gemengd verkeer

De Fietsmaat

De Fietsmaat: fietsoversteekmarkeringen op kruispunten

Advies

Adviesnota: Fietsoversteekmarkeringen op kruispunten