Fietsmarkeringen bij kruising gewestweg (Roeselare)


Bij de inrichting van een tunnel onder de spoorweg en de bijhorende herinrichting van de rotonde ter hoogte van de Leopold lll-laan met de Rotsestraat en de Spoorweglaan in Roeselare, heeft de stad Roeselare besloten de wegmarkering voor fietsers te wijzigen. Met de nieuwe wegmarkering worden autobestuurders en fietsers duidelijk gemaakt dat fietsers in twee richtingen kunnen oversteken. Daarnaast moet de nieuwe wegmarkering de voorrangsituatie verduidelijken. De wegmarkering bestaat uit de afbeelding met een fietser en een sergeantstreep die de rijrichting van de fietser aangeeft.

In het kader van het beveiligen van de spoorwegovergangen opteerden Infrabel en de stad Roeselare voor de aanleg van een tunnel onder de spoorweg. Bij het aanleggen van de tunnel, moest ook de inrichting van de omgeving herbekeken worden.

De wegmarkering werd aangebracht bij het beëindigen van de werken voor de aanleg van een tunnel onder de spoorweg en herinrichting van deze omgeving. Deze werken werden eind 2014 afgerond.

Roeselare_fietsmarkering gewestweg-300px

Initiatiefnemers

  • Stad Roeselare
  • Infrabel

Contact

Els Depuydt

  • Ingenieur wegenis en mobiliteit
  • EDepuydt@roeselare.be
  • 051/26 23 80

Locatie

Koning Leopold lll-laan ter hoogte van de tunnel spoorweg en kruispunt Rotsestraat – Spoorweglaan

Betrokken partijen

Er werd een studiebureau aangesteld om een wegenisontwerp op te maken. Het ontwerp werd ter advies voorgelegd aan verschillende diensten binnen de stad (ruimtelijke ordening, politie,..) maar ook aan externe partijen zoals de lokale afdeling van de Fietsersbond. Op basis van hun input werden aanpassingen gemaakt. Het project werd tevens voorgesteld aan de omwonende burgers op een infovergadering. Na goedkeuring werd het ontwerp uitgevoerd door aannemer Verhelst uit Oostende.

Evaluatie

Er is geen sprake van een evaluatie of monitoring van de nieuwe markering. Wel houdt de stad meldingen of reacties bij, evenals ongevallenstatistieken. Waar nodig zullen bijsturingen of aanpassingen worden uitgevoerd.

Investering

2014

  • Totale kostprijs: 3 miljoen EUR (groot deel voor de tunnelinfrastructuur)
  • Bijdrage van de stad: 920 000 EUR (hier viel ook de wegmarkering onder)

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Fietsen werd afgelopen jaren 40% veiliger

Document

Evolutie van fietsgebruik en fietsveiligheid in Vlaanderen: een vergelijking met Nederland en Denemarken

Nieuws

Studiedag 10 jaar Fietsberaad: presentaties