Praktijken

Fietsrugdekking en veilig linksafslaan in Hulste

Bij het binnenrijden van de bebouwde kom van Hulste via de Kuurnsestraat gaat het tweerichtingsfietspad over in gemengd verkeer. Daarnaast wordt op dezelfde locatie ook een oversteek voorzien die de verbinding vormt met de kruisende trage weg. Om deze overgang veilig te organiseren en te voorkomen dat fietsers zich abrupt moeten mengen in het verkeer werd rugdekking voor de fietsers voorzien.

Verkeerslicht met cameradetectie voor fietsers in Haacht, Wakkerzeel

Het kruispunt Wijgmaalsesteenweg x Martelarenlaan beschikt over 4 takken: de Wijgmaalsesteenweg met schuine aansluiting van de Martelarenlaan en de trage fietsweg op de schoolroute/trage wegen. Ter vereenvoudiging van de verkeerssituatie op het kruispunt werd op de aansluiting van de Martelarenlaan een filter voor gemotoriseerd verkeer geplaatst. Fietsers kunnen wel nog door naar de Wijgmaalsesteenweg of ze kunnen de lichtengeregelde oversteek naar de trage fietsroute langs de sportvelden nemen, die als veilig alternatief dient voor de parallelgelegen Vinkstraat. De lichtengeregelde fietsoversteek wordt geregeld met cameradetectie voor fietsers, waardoor het comfort voor fietsers aan het kruispunt toeneemt, de verkeerslichten beter kunnen inspelen op de intensiteiten van de verschillende verkeersstromen en ook de doorstroming kan verbeteren.