Praktijken

Systematische inventarisatie en opvolging van fietsknelpunten in Boechout

De gemeente Boechout heeft een uitgebreid systeem om knelpunten op fietspaden te inventariseren en bij te sturen. Samen met de Fietsersbond, de seniorenraad, de mobiliteitsraad en de brede bevolking worden de knelpunten in kaart gebracht, grondig geanalyseerd en omgevormd tot acties op korte, middellange en lange termijn. Tegelijkertijd heeft de gemeente de ambitie om de verkeersborden bij fietspaden over heel het grondgebied te uniformiseren en ze stemt ook af met de buurgemeenten.

Vergevingsgezinde wegen voor voetgangers en fietser: een nieuw vademecum

Voetgangers en fietsers zijn kwetsbare weggebruikers en ze kunnen fouten maken of in de problemen geraken. Een vergevingsgezind ontwerp biedt tijd en ruimte om de koers te corrigeren, veilig tot stilstand te komen en de gevolgen van een eventueel ongeval te minimaliseren. Het Agentschap Wegen en Verkeer stelde samen met een uitgebreide werkgroep het Vademecum Vergevingsgezinde Wegen (VVW) deel kwetsbare weggebruikers op. Dit vademecum geeft praktische richtlijnen als aanvulling op de standaard ontwerprichtlijnen in diverse vademecums.

Het profiel van de gebruiker van de speedpedelec

Het Brussels Gewest liet ter voorbereiding van een beleidskader onderzoek uitvoeren naar speedpedelecgebruikers. De speedpedelec is een relatief recent vervoersmiddel en er is nog heel weinig bekend over het gedrag van de gebruikers. Om het beleid zo goed mogelijk te kunnen bepalen was er een beter zicht nodig op wie de speedpedelec gebruikt. Hiervoor werd een online enquête bij Belgische gebruikers van een speedpedelec uitgevoerd.

Samenwerkingen tussen steden & gemeenten en fietskoeriers

Verschillende steden en gemeenten werken alsmaar meer samen met fietskoerierdiensten. De steden/gemeenten zien het voordeel in van deze samenwerking. Fietskoeriers zijn goed voor het milieu, verminderen het aantal leveringen met vervuilende busjes in de binnenstad, en ze hebben geen nood aan parkeerplaatsen. We geven enkele voorbeelden van interessante vormen van samenwerking tussen steden & gemeenten en fietskoeriers.

mybike.brussels: gratis digitaal fietspaspoort in de strijd tegen fietsdiefstal in het Brussels Gewest

Elk jaar worden er zon tienduizend fietsen gestolen in het Brussels Gewest. De strijd tegen fietsdiefstal wordt sinds maart ook digitaal gevoerd met mybike.brussels. Al meer dan zevenduizend fietsen zijn geregistreerd via de website. Deze fietsen kunnen geïdentificeerd worden via een onverwijderbare sticker met unieke code. De website en de sticker zijn gratis voor iedereen die in Brussel fietst, zowel voor nieuwe als voor tweedehandsfietsen. Je kunt via het systeem een eenvoudige en deugdelijke aangifte van fietsdiefstal doen, en omgekeerd kan de rechtmatige eigenaar met één muisklik gecontacteerd worden. Een legale (geregistreerde) doorverkoop kan ook. Iedereen elke potentiële koper, wijkagent of ongeacht wie kan gemakkelijk zonder scanners of applicaties nagaan of een fiets als gestolen is opgegeven. Dankzij mybike.brussels verkleint het risico op diefstal en heling en wordt de fiets ook sneller teruggevonden.

Landbouwverkeer: hoe ga je daar mee om?

In navolging van de provincie Zeeland, die als eerste provincie in Nederland een landbouwroutenetwerk definieerde, zijn in de afgelopen jaren in diverse regios in Zuid-Holland - met ondersteuning van adviesbureau TRIDÉE - landbouwroutenetwerken ontwikkeld. In 2018 ook in de Regio Hoeksche Waard.

Flitsfiets om als burger snelheidsmetingen in de buurt uit te voeren

Onderzoeks- en innovatiecentrum IMEC heeft een fiets ontworpen waarmee burgers undercover snelheidsmetingen in hun buurt kunnen uitvoeren. De Flitsfiets is een oude fiets met een bakje op de bagagedrager die metingen registreert via wifi. In samenwerking met de actiegroep 30MAX werd de flitsfiets voor het eerst een maand lang uitgetest in de Gijselsstraat in Borgerhout. Op één dag alleen werden 660 snelheidsovertredingen geregistreerd. De Flitsfiets werd na de testperiode geschonken aan 30MAX om verder data te verzamelen waarmee ze haar eisen naar het beleid toe kracht kan bijzetten.

Pakjes bedeling door ‘cubicycles’: na Antwerpen en Gent nu ook Roeselare!

DHL express zet in Antwerpen en Gent in op pakjesbedeling met cubicycles, elektrische cargofietsen. De elektrische cargofiets met vier wielen kan tot 125 kg goederen vervoeren en wordt ingezet voor pakjesleveringen in het centrum van een stad. Er zijn plannen om ook in Roeselare de cargofietsen in te zetten, om bij te dragen tot een snelle en duurzame levering in de binnenstad.

Zone 30 in de volledige dorpskom van Melsbroek – Steenokkerzeel

Melsbroek (Steenokkerzeel) heeft besloten om de zone 30 in de omgeving van de scholen uit te breiden naar de volledige dorpskom van Melsbroek. De gemeente wil op deze manier het sluipverkeer tegengaan en de veiligheid van de schoolgaande kinderen verbeteren.