Praktijken

Park & share: deelfietsen voor woon-werkverkeer (COVID-19)

Deelmobiliteit is een veilig en duurzaam alternatief voor het openbaar vervoer. Het is een ideaal moment om Par&Rides (verder) uit te rusten met dropzones voor deelmobiliteit. Actief communiceren over een goede handhygiëne en veilige fietsroutes is een must.

Minder verkeersslachtoffers door lockdown (COVID-19)

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal doden ter plaatse op onze wegen met 6% gedaald tijdens het eerste trimester van 2020. Het aantal letselongevallen is met 12% gedaald. De lockdown speelt een belangrijke rol in deze daling.

Kortrijk maakt plan: Weg uit de crisis (COVID-19)

Stad Kortrijk stelt haar plan De Weg uit de Crisis' voor. Het plan voorziet in oplossingen op sociaal-maatschappelijk, financieel en mobiliteitsvlak. Het vormt de basis om fundamenteel anders te gaan werken, met inbreng van oppositie en burgers.