Praktijken

Fietsparkeervoorzieningen bij het eerste regionale Limburgse Hoppinpunt in Hechtel-Eksel

Op 1 september 2022 werd het eerste Limburgse regionale Hoppinpunt Hechtel Kruispunt officieel geopend ter hoogte van het kruispunt Peerderbaan Lommelsebaan waar overgestapt kan worden tussen bus, fiets en de auto. Het knooppunt is efficiënt ingericht en voorziet in een scheiding tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers. De overdekte fietsenstalling houdt rekening met verschillende types fietsen en is voorzien op een groei in de fietsparkeerbehoefte.

Fietsboulevards in Lommel

De stad Lommel selecteerde vier fietsboulevards. Fietsboulevards verbinden verschillende attractiepolen met het centrum van Lommel. Ze worden voor de fietser ingericht en krijgen voor herkenbaarheid dezelfde materialisatie. Het selecteren van de fietsboulevards en het uitwerken van de conceptplannen gebeurde samen met de bevolking en met een aantal stakeholders. Door een intensief participatieproject tracht de Stad Lommel iedereen mee te krijgen in het verhaal waardoor verregaande maatregelen mogelijk zijn om fietsboulevards maximaal aan de fietsers te geven. De conceptplannen voor de vier fietsboulevards zijn opgemaakt. Voor Fietsboulevard-noord wordt momenteel een ontwerp opgemaakt: fietsstraten worden  gecombineerd met verschillende knips om doorgaand verkeer te weren

LEV-kader uit Nederland

De markt van Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) is volop in beweging. In Nederland wordt op dit moment een LEV-kader ontwikkeld dat richting geeft aan de markt en gebruikers over toelating en gebruik. Het kader stelt eisen aan de techniek (voertuig), de gebruiker (mens) en de inpassing in de bestaande infrastructuur (omgeving). De basis van het LEV-kader wordt stapsgewijs verfijnd in overleg met stakeholders, experts en wegbeheerders.

Ordonnantie deelmobiliteit

Ordonnantie van 17.03.2022: wijziging van ordonnantie van 29.11.2018 betreffende het delen van free floating vervoersmodi (deelmobiliteit) die een alternatief zijn voor de auto.

Impactstudie fietsen op gezondheid, klimaat en economie in België

Op vraag van federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet voerde Vias Institute een studie uit naar de impact van fietsen op de economie, de volksgezondheid en het klimaat. Fietsen vermijdt in ons land jaarlijks 1.294 voortijdige overlijdens en spaart 137.717 ton CO2 uit. Het totaal van de bespaarde sociale kosten loopt op tot 8,44 miljard euro.

Way Too Much: zonder vrees of blaam op de fiets door Brussel

Het onveiligheidsgevoel op de fiets halveert na een opleiding gevolgd door een oefenperiode. Dat blijkt uit de studie Way Too Much, uitgevoerd door Pro Velo en Mobiel 21 in opdracht van Brussel Mobiliteit, bij meer dan 200 fietsers. De studie onderzoekt de verkeersveiligheid van fietsers in Brussel op basis van hun risicoperceptie, en gaat na welke impact een opleiding heeft op hun onveiligheidsgevoel.

Publicatie CROW-Fietsberaad ‘Mengen fietsers en voetgangers?’

In de publicatie van CROW-Fietsberaad Mengen fietsers en voetgangers? staan voorlopige aanbevelingen om te bepalen of mengen van fietsers en voetgangers in een situatie wel of niet een optie is. Ook wordt aangegeven welke maatregelen die keuze kunnen ondersteunen.

Fietsbruggen en fietstunnels in Deinze – Buyssebrug, fietstunnel Karmstraat

Deinze heeft de ambitie om de barrièrewerking van verschillende harde en natuurlijke barrières voor voetgangers en fietsers op haar grondgebied te minimaliseren. Door het bouwen van fietsbruggen en -tunnels tracht Deinze deze barrières te overwinnen. In totaal wil Deinze 8 van deze barrières op haar grondgebied wegwerken. Zo is er ondermeer een fietsbrug gerealiseerd ter hoogte van de spoorwegbrug Buyssebrug en een fietstunnel ter hoogte van de voormalige spooroverweg in de Karmstraat.

De Brielpoortbrug – fiets- en voetgangersbrug in het centrum van Deinze

De nieuwe Brielpoortbrug over de Leie in het centrum van Deinze is een belangrijke realisatie in het wegwerken van barrières voor voetgangers en fietsers in Deinze. De Brielpoortbrug is ook een belangrijke schakel in het stadsvernieuwingsproject Wonen aan de Leie II, waarbinnen de site van de voormalig stadsgasfabriek herontwikkeld wordt. De brug vormt een zachte verbinding tussen de parking van het recreatiedomein Brielmeersen en het centrum van Deinze, waar voorheen de Leie beiden nog van elkaar scheidden. De parking kan zijn rol als randparking voor het centrum dan ook voluit spelen.