Praktijken

ANPR-camera’s zorgen voor minder sluipverkeer (Kortenberg)

Een aantal lokale straten in Kortenberg kampten vooral s ochtends  met veel sluipverkeer. Automobilisten willen de files op de E40 richting Brussel vermijden. Daarom zet de gemeente Kortenberg slimme cameras, zogenaamde ANPR-cameras, op verschillende locaties in.

Ping if you care! Participatief onderzoeksproject levert kaart op met fietsknelpunten (Brussel)

Ping if you care! is een innovatief onderzoeksproject van Mobiel 21 en Bike Citizens in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is om met de hulp van de Brusselse fietsers een gedetailleerde fietskaart met de belangrijkste knelpunten op te maken. Met de verzamelde data kan het Brussels gewest de onveilige situaties voor fietsers detecteren en het fietsbeleid bijsturen. Het ultieme doel is een evidence-based fietsbeleid dat resulteert in meer gebruik van de fiets en minder ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn in het Brussels gewest.

Sint-Niklaas sluit missing link in fietssnelwegennetwerk door centrum (Sint-Niklaas)

Sint-Niklaas is een knooppunt van verschillende bovenlokale fietsroutes. De oost-westroute verbindt Gent (via Lokeren en Sint-Niklaas) met Antwerpen. In het zuiden is er een vertakking naar Dendermonde en Willebroek en in het noorden loopt de route richting de Nederlandse stad Hulst. Allen komen zij samen rond het station van Sint-Niklaas, en de R42 (Spoorweglaan) tussen de verbindingswegen Driekoningen en Vijfstraten. Dit langgerekte knooppunt (1.9 km) is een missing link in het fietsnetwerk, dat Sint-Niklaas via routegericht denken in zijn geheel aanpakt door middel van vier deelprojecten.

Fietsdeelsystemen in België en Nederland

Fietsdeelsystemen zijn in de opmars in Nederland en België. Overal schieten nieuwe aanbieders als paddenstoelen uit de grond. Dankzij de combinatie van beperkte productiekosten en de opgang van nieuwe technologieën zoals het 'slimme slot' is het mogelijk om makkelijk een nieuw systeem in de markt te zetten. Voor overheden zijn er echter heel wat praktische uitdagingen aan verbonden: de deelfietssystemen kunnen immers makkelijk voor overlast zorgen. Daarom reglementeren overheden steeds meer de toegang van fietsdeelsystemen door een aantal voorwaarden op te leggen; zoals geo-fencing, herdistributie van de fietsen, of door slechts een beperkt aantal aanbieders toe te laten.

Circulatieplan geeft meer ruimte aan fietsers (Gent)

Het circulatieplan in Gent weert doorgaand verkeer uit de binnenstad door op zeven cruciale punten de autoverkeersstroom te knippen. Dat zorgt voor meer fietscomfort, voor nieuwe mogelijkheden voor extra fietsinfrastructuur en een algemene verbetering van de leefbaarheid in de binnenstad. De hoeveelheid autoverkeer in het centrum is sterk gedaald waardoor de fietsers een groter deel van de publieke ruimte krijgen. De ambitie van het huidig stadsbestuur is om in de toekomst het doorgaand verkeer ook in de randgemeenten te weren via knippen, circulatiewijzigingen en autovrije gebieden.

Fietsparkeerplan kernwinkelgebied (Turnhout)

De stad Turnhout werkte in 2016 een fietsparkeerplan voor haar kernwinkelgebied uit. Zo verving de stad er o.a. bestaande fietsenstallingen door zogenaamde 'fietsnietjes' en breidde het aantal fietsparkeerplaatsen in het centrum uit met 120 plaatsen.

Fietsregistratiesysteem als incentive en beleidsinstrument (Bonheiden)

De gemeente Bonheiden kocht in 2016 een fietsregistratiesysteem aan. Met het systeem wil ze lagereschoolleerlingen en hun ouders aanzetten om meer gebruik te maken van de fiets voor het woon-schoolverkeer. Tegelijk verwerft de gemeente via het systeem heel veel data die ze kan gebruiken om te meten en te monitoren.