Praktijken

Publicatie CROW-Fietsberaad ‘Mengen fietsers en voetgangers?’

In de publicatie van CROW-Fietsberaad Mengen fietsers en voetgangers? staan voorlopige aanbevelingen om te bepalen of mengen van fietsers en voetgangers in een situatie wel of niet een optie is. Ook wordt aangegeven welke maatregelen die keuze kunnen ondersteunen.

Fietsbruggen en fietstunnels in Deinze – Buyssebrug, fietstunnel Karmstraat

Deinze heeft de ambitie om de barrièrewerking van verschillende harde en natuurlijke barrières voor voetgangers en fietsers op haar grondgebied te minimaliseren. Door het bouwen van fietsbruggen en -tunnels tracht Deinze deze barrières te overwinnen. In totaal wil Deinze 8 van deze barrières op haar grondgebied wegwerken. Zo is er ondermeer een fietsbrug gerealiseerd ter hoogte van de spoorwegbrug Buyssebrug en een fietstunnel ter hoogte van de voormalige spooroverweg in de Karmstraat.

De Brielpoortbrug – fiets- en voetgangersbrug in het centrum van Deinze

De nieuwe Brielpoortbrug over de Leie in het centrum van Deinze is een belangrijke realisatie in het wegwerken van barrières voor voetgangers en fietsers in Deinze. De Brielpoortbrug is ook een belangrijke schakel in het stadsvernieuwingsproject Wonen aan de Leie II, waarbinnen de site van de voormalig stadsgasfabriek herontwikkeld wordt. De brug vormt een zachte verbinding tussen de parking van het recreatiedomein Brielmeersen en het centrum van Deinze, waar voorheen de Leie beiden nog van elkaar scheidden. De parking kan zijn rol als randparking voor het centrum dan ook voluit spelen. 

Fietsstraat Victor Heylenlei in Boechout

V. Heylenlei in Boechout is ingericht als fietsstraat en onderdeel van de fietssnelweg F11. Het rode asfalt geeft een hoog fietscomfort en continuïteit van het fietsnetwerk. Door de smalle strook met kasseien in het midden voelt het natuurlijker aan voor motorvoertuigen om achter de fiets te blijven. De route is nu duidelijk herkenbaar voor iedereen en de best beoordeelde fietsstraat van de provincie.

Fietsstraten in Kalmthout

In 2019 heeft Kalmthout een fietsstraat ingesteld in de Warandalei, René Willemenstraat, Frans Raatsstraat om het fietscomfort te verbeteren en de herkenbaarheid van fietsostrade F14 te verhogen. De uitvoering is sober: fietssymbolen en sergeanten om de 50 m en op bredere gedeeltes een grijze middenstrook van 50 cm. De fietsstraat wordt over het algemeen positief beoordeeld.

Hoe BASF zijn werknemers opleidt en fietsongevallen vermindert

In 2017 startte chemiebedrijf BASF in de Antwerpse haven met een leaseplan voor bedrijfsfietsen. Dat project voor meer duurzaam woon-werkverkeer leidde tot een opvallende stijging in het fietsgebruik maar jammer genoeg ook in het aantal fietsongevallen en werkverlet. Daarop nam de directie maatregelen om van veiligheid een speerpunt in het mobiliteitsbeleid te maken.

Wekelijkse autoluwe zondagen in Zwevegem naast Autovrije Zondag

In de aanloop naar haar Autovrije Zondag van 18 september, lanceert de gemeente Zwevegem een uitgebreide sensibiliseringscampagne bij haar inwoners om de auto wat vaker aan de kant te laten staan. Onder de slogan Zondag Zonder Autodag roept de gemeente op om op zondag vaker te fietsen en te wandelen en zo Zwevegem op een andere manier te ontdekken.

Autovrije Zondag 2022 in Brugge: Back to the roots

Voor haar Autovrije Zondag in september legt de stad Brugge nadrukkelijk de focus op de duurzame mobiliteit van de toekomst. De stad nodigt bewoners uit om actief mee na te denken over de invulling van de verkeersvrije straten, waaronder voor het eerst ook een gedeelte van de ringweg rond de stad.

Fietsrapport van Fietsersbond Antwerpse Zuidrand maakt grondige analyse van fietsinfrastructuur

In 2012 maakten de Fietserbondafdelingen van Aartselaar, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel een Fietsrapport op voor hun nieuwe gemeentebestuur. In 2018 kreeg het een grondige update naar aanleiding van de verkiezingen. Het volledige Fietsrapport staat online per gemeente, en is gratis te raadplegen voor iedereen. Naast fietsbeleid, comfort, fietsparkeren en binnenwegen, belicht het rapport ook knelpunten, paaltjes en obstakels. Niet alleen een inventaris van de plaatsen waar de fietsveiligheid nog beter kan, maar ook een goede basis voor een sterker, lokaal fietsbeleid.

Wijkmobiliteitsplan van de stad Brugge

Samen met wijkbewoners denkt Brugge na over het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en de woonkwaliteit in Christus-Koning, een typische eind 19e begin 20ste -eeuwse stadswijk met een mix van open en gesloten bebouwing en voorzieningen (van winkels tot scholen) op stap- en trapafstand. Doel is meer aangename straten, schone lucht en veilig verkeer voor jong en oud. Het wijkmobiliteitsplan zet in op een autoluwe wijk met een hoge verblijfskwaliteit en veel voorzieningen in de nabijheid. Samen met bewoners wordt gezocht naar oplossingen die de verblijfskwaliteit verbeteren en stappen en trappen aantrekkelijker maken.