Fietsparkeren in Grimbergen: de juiste fietsenstalling op de juiste plaats


Samenvatting

In 2023 presenteerde de gemeente Grimbergen een nieuw mobiliteitsplan. Een van de speerpunten was bereikbaarheid, onder meer voor de actieve weggebruiker. Een knelpunt hierbij was het gebrek aan fietsenstallingen. Als je verschillende attractiepolen in je gemeente vlot met elkaar verbindt, maar je fiets nergens veilig kunt achterlaten, wordt het fietsnetwerk minder waardevol. Het bestuur schoot meteen in actie en pakte de parkeerproblematiek voor fietsers grondig aan. Grimbergen zette een opdracht in de markt en nam het adviesbureau Traject onder de arm om een visie uit te werken.

Projectomschrijving

Een integraal fietsbeleid zorgt voor meer fietsgebruik. Naast veilig kunnen fietsen op veilige en comfortabele fietspaden, is het veilig en comfortabel kunnen parkeren van je fiets ook relevant: build it and they will come! Omgekeerd geldt dat een hoger fietsgebruik ook extra fietsinfrastructuur en fietsenstallingen vereist. Vooral het type voorziening en de capaciteit zijn relevant. Wielklemmen waarin alleen het voorwiel kan worden geplaatst, bieden geen stabiliteit en kunnen zo schade aan de fiets veroorzaken (en worden daarom wel eens ‘wieldoders’ genoemd). De basiseis voor fietsenstallingen is dat fietsen stabiel moeten kunnen worden geplaatst en op meerdere plaatsen moeten kunnen worden vastgemaakt aan de stalling met het oog op het voorkomen van fietsdiefstal.

Naast een visie, heeft Traject samen met het lokaal bestuur van Grimbergen daarom een stappenplan opgesteld, met als resultaat ‘de juiste fietsenstalling op de juiste plaats‘:

 1. Analyse van het huidige aanbod aan fietsenstallingen naar locatie, type, capaciteit en kwaliteit, en analyse van vrij geplaatste fietsen die wijzen op een vraag naar fietsparkeervoorzieningen;
 2. Analyse van de bestemmingen: scholen, handelsassen, OV-haltes, sport- en cultuurvoorzieningen,…;
 3. Voorstel voor fietsenstallingen op hoofdlocaties aan de hand van een capaciteitsberekening volgens richtlijnen van het Vademecum fietsvoorzieningen, pragmatisch toegepast indien data ontbraken;
 4. Voorstel voor fietsenstallingen in woonbuurten: buurtfietsenstallingen bestaande uit ofwel een afgesloten ruimte voor fietsen ofwel fietsbeugels ter vervanging van een autoparkeerplaats of geplaatst op het voetpad waarbij rekening werd gehouden met vrije doorgangsruimte voor voetgangers;
 5. Participatie: via het digitale platform ‘Grimbergen denkt mee’ werden voorstellen voorgelegd aan de ruime bevolking die prioritaire locaties konden helpen bepalen en ook extra locaties konden voorstellen;
 6. Aandacht voor tijdelijke fietsenstallingen bij tijdelijke evenementen;
 7. Randvoorwaarden zoals communicatie, proactief beheer van weesfietsen, proactieve handhaving van fietsdiefstal, enz.

Betrokken partijen

 • Gemeente Grimberen, dienst omgevingsbeleid

Evaluatie

Gemeente Grimbergen nam zelf het initiatief om voldoende kwalitatieve fietsenstallingen te voorzien voor haar bewoners. De bewoners gaven input via een online bevraging op de website, vooral over de nodige locaties. Deze werden samen met de voorgestelde locaties van het studiebureau besproken in een werkgroep. Deze bestond uit het hoofd van de dienst omgevingsbeleid, de Schepen van Mobiliteit, de twee mobiliteitsambtenaren en het hoofd van de technische dienst. Alle benodigde expertise en kennis werden dus gebundeld. Een evaluatie is nog niet aan de orde: met het actieplan en de prioriteitenlijst kan de gemeente nu zelfstandig aan de slag, en de uitrol is anno 2024 volop bezig.

Investering

2024 – 2025

 • Budget 2024: €34.000
 • Budget 2025: €50.000

Initiatiefnemers

 • Gemeente Grimbergen

Contact

Jessika Doms

 • Diensthoofd Dienst Omgevingsbeleid Gemeente Grimbergen
 • jessika.doms@grimbergen.be

Sara Cornette

 • expert mobiliteit Gemeente Grimbergen
 • sara.cornette@grimbergen.be

Locatie

Grimbergen

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Autoparking Sint-Michiels Gent wordt fietsenparking tijdens evenementen

Artikel

Modernisering van fietskluizen aan Nederlandse stations

Artikel

Fietsparkeren in Eindhoven: van beleid tot praktijk