Fietsbeleid en-monitoring

Ambitie om fietsstad of fietsgemeente te worden? Leg doelstellingen en beleidsacties vast in een fietsbeleidsplan en volg de realisatie op. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Fietsbeleid

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid?

Wat is goed fietsbeleid? Wat stimuleert het fietsen? Waar is goede fietsinfrastructuur een noodzaak maar waar kan het ook zonder? Wat is er nodig om meer mensen op de fiets te krijgen? Dat zijn slechts enkele vragen die we beantwoorden in ons handboek ‘Sterk Fietsbeleid’.

Lees meer

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid

Nieuws

Winnaar in de kijker: Mechelen #fietsgemeente

Praktijk

Herinrichting van wijk Oud Oefenplein als groene woonwijk in Mechelen

Interview

Coalitie van 30 gaat voor zone 30 in de kern  

Fietsmonitoring en-tellingen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsmonitoring en-tellingen?

Opvolging van beleidsacties en dataverzameling ondersteunen de realisatie van een sterk fietsbeleid. Weten wat je doet en welke effecten het heeft, helpt je bij het uittekenen van een volgende actie. Vergeet niet te meten voor je aan je actie begint, om het resultaat van je aanpak in te kunnen schatten.

Dit moet je zeker lezen over fietsmonitoring - fietstellingen

Nieuws

Fietsers blijven niet ongestraft

Nieuws

Vlaming formuleert verwachtingen fietsbeleid steeds sterker

Document

Een evaluatiekader voor tijdelijke verkeersmaatregelen

Fietsbeleid en-monitoring in een schoolomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid en fietsmonitoring in een schoolomgeving?

Volg als lokaal bestuur of als school het fietsgebruik op. Nieuwe doelstellingen en beleidsacties kan je vastleggen in een fietsbeleidsplan waarvan je de realisatie samen opvolgt. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid & monitoring in een schoolomgeving

Interview

School-straten: Hoogstraten werkt aan veilige schoolomgevingen

Nieuws

18.02.2022 // Webinar “Subsidies voor verkeersveilige schoolroutes en schoolomgevingen”

Nieuws

Rapport – Gezonder naar school door de schoolstraat

Fietsbeleid en-monitoring op landbouwwegen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid en fietsmonitoring op landbouwwegen?

Ook op landbouwwegen moet je als lokaal bestuur het fietsverkeer opvolgen. Leg doelstellingen en beleidsacties vast in een fietsbeleidsplan en volg de realisatie op. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Fietsbeleid en-monitoring in een bedrijfsomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid en-monitoring in een bedrijfsomgeving?

Leg als bedrijf doelstellingen en beleidsacties vast in een fietsbeleidsplan en volg de realisatie op. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid & monitoring in een bedrijfsomgeving

Nieuws

Gent maakt spitspunten voor woon-werkverkeer