Fietsbeleid en -monitoring

Ambitie om fietsstad of fietsgemeente te worden? Leg doelstellingen en beleidsacties vast in een fietsbeleidsplan en volg de realisatie op. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Fietsbeleid

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid?

Wat is goed fietsbeleid? Wat stimuleert het fietsen? Waar is goede fietsinfrastructuur een noodzaak maar waar kan het ook zonder? Wat is er nodig om meer mensen op de fiets te krijgen? Dat zijn slechts enkele vragen die we beantwoorden in ons handboek ‘Sterk Fietsbeleid’.

Lees het volledige advies

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid

Nieuws

Vlaming formuleert verwachtingen fietsbeleid steeds sterker

Document

Maatschappelijk Relancecomité kiest voor de fiets

Nieuws

Aantal fietsongevallen BASF in de Antwerpse haven daalt met 35%

Fietsmonitoring – fietstellingen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsmonitoring – fietstellingen?

Opvolging van beleidsacties en dataverzameling ondersteunen de realisatie van een sterk fietsbeleid. Weten wat je doet en welke effecten het heeft, helpt je bij het uittekenen van een volgende actie. Vergeet niet te meten voor je aan je actie begint, om het resultaat van je aanpak in te kunnen schatten.

Dit moet je zeker lezen over fietsmonitoring - fietstellingen

Nieuws

Vlaming formuleert verwachtingen fietsbeleid steeds sterker

Document

Een evaluatiekader voor tijdelijke verkeersmaatregelen

Praktijk

Telraam telt verkeer in steden en gemeenten

Fietsbeleid & monitoring in een schoolomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid & monitoring in een schoolomgeving?

Volg als lokaal bestuur of als school het fietsgebruik op. Nieuwe doelstellingen en beleidsacties kan je vastleggen in een fietsbeleidsplan waarvan je de realisatie samen opvolgt. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid & monitoring in een schoolomgeving

Praktijk

Beleid fietsvriendelijke schoolomgevingen (Wevelgem)

Fietsbeleid & monitoring op landbouwwegen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid & monitoring op landbouwwegen?

Ook op landbouwwegen moet je als lokaal bestuur het fietsverkeer opvolgen. Leg doelstellingen en beleidsacties vast in een fietsbeleidsplan en volg de realisatie op. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid & monitoring op landbouwwegen

Praktijk

Fietsers en landbouwverkeer (Zeeland)

Fietsbeleid & monitoring in een bedrijfsomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid & monitoring in een bedrijfsomgeving?

Leg als bedrijf doelstellingen en beleidsacties vast in een fietsbeleidsplan en volg de realisatie op. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid & monitoring in een bedrijfsomgeving

Praktijk

Hoe combineer je fietsen op een jaagpad met laad- en losverkeer? (Rumst)