Fietsbeleid en -monitoring

Ambitie om fietsstad of fietsgemeente te worden? Leg doelstellingen en beleidsacties vast in een fietsbeleidsplan en volg de realisatie op. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Fietsbeleid

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid?

Wat is goed fietsbeleid? Wat stimuleert het fietsen? Waar is goede fietsinfrastructuur een noodzaak maar waar kan het ook zonder? Wat is er nodig om meer mensen op de fiets te krijgen? Dat zijn slechts enkele vragen die we beantwoorden in ons handboek ‘Sterk Fietsbeleid’.

Lees het volledige advies

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid

Document

Wat betekent 20% fietsaandeel voor Vlaanderen?

Nieuws

Nudging als basis voor gedragsverandering

Nieuws

Stad Brugge stelt internationaal consortium aan voor ambitieus fietsproject ‘FR30’

Fietsmonitoring – fietstellingen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsmonitoring – fietstellingen?

Opvolging van beleidsacties en dataverzameling ondersteunen de realisatie van een sterk fietsbeleid. Weten wat je doet en welke effecten het heeft, helpt je bij het uittekenen van een volgende actie. Vergeet niet te meten voor je aan je actie begint, om het resultaat van je aanpak in te kunnen schatten.

Dit moet je zeker lezen over fietsmonitoring - fietstellingen

Nieuws

Fietsongevallen in het donker: wat weten we?

Nieuws

Vlaamse overheid organiseert testdagen voor speed pedelecs zonder papieren

Nieuws

Bijna 87 000 fietsverplaatsingen tijdens de Fietstelweek in Oost-Vlaanderen