Fietsbeleid en-monitoring

Ambitie om fietsstad of fietsgemeente te worden? Leg doelstellingen en beleidsacties vast in een fietsbeleidsplan en volg de realisatie op. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Fietsbeleid

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid?

Wat is goed fietsbeleid? Wat stimuleert het fietsen? Waar is goede fietsinfrastructuur een noodzaak maar waar kan het ook zonder? Wat is er nodig om meer mensen op de fiets te krijgen? Dat zijn slechts enkele vragen die we beantwoorden in ons handboek ‘Sterk Fietsbeleid’.

Lees meer

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid

Tool

Quick Scan 2.0: jouw gids naar beter fietsbeleid

Document

Inzicht in oorzaken fietsongevallen: diepteonderzoek door VIAS

Fietsmonitoring en-tellingen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsmonitoring en-tellingen?

Opvolging van beleidsacties en dataverzameling ondersteunen de realisatie van een sterk fietsbeleid. Weten wat je doet en welke effecten het heeft, helpt je bij het uittekenen van een volgende actie. Vergeet niet te meten voor je aan je actie begint, om het resultaat van je aanpak in te kunnen schatten.

Dit moet je zeker lezen over fietsmonitoring - fietstellingen

Nieuws

Lerend netwerk fietsparkeren: presentaties beschikbaar

Nieuws

FietsDNA 2022: meer en tevreden fietsers

Rapport

FietsDNA 2022: Vlaanderen telt meer en tevreden fietsers

Fietsbeleid en-monitoring in een schoolomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid en fietsmonitoring in een schoolomgeving?

Volg als lokaal bestuur of als school het fietsgebruik op. Nieuwe doelstellingen en beleidsacties kan je vastleggen in een fietsbeleidsplan waarvan je de realisatie samen opvolgt. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid & monitoring in een schoolomgeving

Nieuws

Testfase veiligere omgeving basisschool Wortel

Interview

School-straten: Hoogstraten werkt aan veilige schoolomgevingen

Nieuws

18.02.2022 // Webinar “Subsidies voor verkeersveilige schoolroutes en schoolomgevingen”

Fietsbeleid en-monitoring op landbouwwegen

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid en fietsmonitoring op landbouwwegen?

Ook op landbouwwegen moet je als lokaal bestuur het fietsverkeer opvolgen. Leg doelstellingen en beleidsacties vast in een fietsbeleidsplan en volg de realisatie op. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid & monitoring op landbouwwegen

Fix the Mix

Rapport Fix the Mix op landelijke wegen

Nieuws

Presentaties studiedag “Fix the Mix op landelijke wegen”

Nieuws

Rondetafels ‘fietsen in gemengd verkeer op landelijke wegen’

Fietsbeleid en-monitoring in een bedrijfsomgeving

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsbeleid en-monitoring in een bedrijfsomgeving?

Leg als bedrijf doelstellingen en beleidsacties vast in een fietsbeleidsplan en volg de realisatie op. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid & monitoring in een bedrijfsomgeving

Nieuws

Fietsgebruik voor het woon-werkverkeer

Nieuws

Gent maakt spitspunten voor woon-werkverkeer