FietsDNA 2022: Vlaanderen telt meer en tevreden fietsers


De editie FietsDNA 2022 toont aan dat de Vlaamse fietstevredenheid in de lift zit, de keuze voor de fiets is vanzelfsprekender geworden en Vlamingen de fiets financieel interessant, flexibel en snel vinden. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de FietsDNA-bevraging waarvoor Fietsberaad Vlaanderen meer dan 3000 Vlamingen enquêteerde. FietsDNA 2022 volgt op eerdere bevragingen in 2018 en 2020.

Vlaming vindt fiets financieel interessant, flexibel en snel

Fietsberaad Vlaanderen peilde voor de derde keer naar wat de Vlaming van het fietsbeleid vindt en verwacht. De bevraging werd in de maand juli uitgevoerd bij een representatieve steekproef van 3.000 Vlamingen. De fietstevredenheid stijgt tot 46 procent, dat is 5 procent meer dan bij de eerste bevraging in 2018. Meer dan de helft van de Vlamingen komt minsten een tot meerdere keren per week op de fiets: 29 procent van de Vlamingen fietst dagelijks en nog eens 27 procent wekelijks. Wat ook opvalt: de scheiding tussen recreatief en functioneel fietsen brokkelt sterk af. De fiets wordt zo meer en meer een vanzelfsprekend vervoermiddel voor alle soorten verplaatsingen.

Met de inzichten van de bevraging kunnen alle overheden en beleidsverantwoordelijken aan de slag gaan om nog meer Vlamingen de voordelen van fietsen te laten ontdekken. Uit de enquête blijkt dat mensen vooral voor de fiets kiezen omdat het een financieel voordelige manier van verplaatsen is en omdat ze het zien als een flexibel en snel vervoersmiddel. Een meerderheid geeft aan minder met de auto te rijden als gevolg van de stijgende brandstofprijzen, waarbij de Vlaming als alternatief het vaakst voor de fiets kiest (56 procent).

Fietsinfrastructuur: onderhoud kan beter

De enquête FietsDNA gaat in op vier thema’s: fietsinfrastructuur, fietsveiligheid, fietscultuur en de combinatie fiets-openbaar vervoer. Vlaams minister Lydia Peeters kaderde in de pers de resultaten van de bevraging binnen haar beleidsinitiatieven rond deze thema’s.

Uit de enquête blijkt dat er bezorgdheid is over de nieuwkomers op de fietspaden, waaronder de (e)steps, de bakfietsen en de speedpedelecs. Het zorgen voor inclusieve fietspaden – die ruimte geven aan de grote diversiteit van fietsen én fietsers – wordt een belangrijke opdracht voor het beleid. Ook fietsparkeervoorzieningen zullen meer afgestemd moeten worden op verschillende soorten en vaak duurdere fietsen. De kwaliteit en beveiliging is op sommige locaties vandaag nog ontoereikend, bij voorbeeld aan stations, al is de tevredenheid over de parkeermogelijkheden over het algemeen al vrij behoorlijk.

Fietsveiligheid

13 procent van de fietsers had de voorbije twee jaar een ongeval, tegenover 10 procent in 2020. Maar slechts 15 procent van de fietsers betrokken in een ongeval had verzorging in het ziekenhuis nodig. De enquête FietsDNA geeft op deze manier een betere inkijk in de bestaande, gefragmenteerde cijfers over fietsongevallen die verspreid zijn over verschillende bronnen – politie en ziekenhuizen. De enquête biedt zo ook een opstap naar meer precieze kennis over de ernst van ongevallen, de context waarin ze plaatsvinden, enzovoort.

Gelukkig groeit de algemene tevredenheid over de fietsveiligheid, traag maar zeker. 37 procent van de respondenten is tevreden. Hoe vaker iemand fietst, hoe groter de tevredenheid. Het veiligst voelen Vlamingen zich op van de rijweg afgescheiden fietspaden. In gemengd verkeer is vooral de snelheid van automobilisten bepalend voor het gevoel van veiligheid: zones 30 en fietsstraten scoren duidelijk beter dan zones 50.

Fietsdelen wint aan populariteit

De deelfietssystemen zijn tot slot een vaste waarde geworden in het fietslandschap. Een op de tien Vlamingen heeft al eens gebruik gemaakt van een deelfiets. De grotere diversiteit in type fietsen vertaalt zich ook in een ruimer aanbod van verschillende soorten deelfietssystemen. Een vijfde van de respondenten geeft aan open te staan voor bakfietsdelen en zegt dat dit hun autogebruik zou kunnen verminderen.

Hieronder kan u de brochure FietsDNA 2022 en de uitgebreide dataset terugvinden. Het onderzoek kwam tot stand met ondersteuning van Profacts en studiebureau Traject.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Bakfietsdelen Leuven – Mechelen – Pelt

Nieuws

UGent zoekt gastprofessor voor leerstoel Fiets

Nieuws

Europese verklaring ziet fiets als cruciale vorm van duurzaam transport