Autoparking Sint-Michiels Gent wordt fietsenparking tijdens evenementen


Projectomschrijving

Tijdens de jaarlijkse Gentse Feesten en het tweejaarlijkse Lichtfestival trekken honderdduizenden bezoekers naar Gent, waarvan velen met de fiets komen. Het is een uitdaging om voldoende ruimte te vinden om al die fietsen veilig en ordelijk te parkeren. De Sint-Michielsparking ligt in een zone die tijdens deze evenementen grotendeels autovrij moet blijven voor de veiligheid. Samen met het Mobiliteitsbedrijf kwam De Fietsambassade tot de conclusie dat deze parking nuttig inzetten voor fietsen een ideale oplossing is. Om het parkeren in goede banen te leiden en fietsdiefstal tegen te gaan, zijn medewerkers van De Fietsambassade tijdens bepaalde uren aanwezig (bijvoorbeeld tijdens het Lichtfestival 2024 van halfzes ’s avonds tot één uur ’s nachts). De fietsenparking blijft echter 24/24u bereikbaar. De ruimte wordt ook deels ingericht met tijdelijke fietsenstallingen om veilig en comfortabel parkeren te faciliteren.

Tijdens Velo-city 2024 wordt tijdelijk – na de Bike Parade op woensdag 19 juni – de parking Vrijdagmarkt omgevormd tot fietsenstalling.

Betrokken partijen

Mobiliteitsbedrijf Gent en Fietsambassade Gent

Evaluatie

Het tijdelijk omvormen van een autoparking om de fietsparkeerdruk tijdens grote evenementen te verlichten, wordt als een succes beschouwd. Fietsers zijn zeer tevreden over de dienstverlening, en uit bevragingen blijkt dat dit burgers stimuleert om met de fiets naar een evenement te komen. Vooral het veiligheidsaspect, zoals de diefstalpreventie, speelt hierbij een belangrijke rol.

Investering

Jaarlijks tijdens de Gentse Feesten
Tweejaarlijks tijdens het Gentse Lichtfestival

 • Totale budget per locatie: € 40.000
 • Financiële partners: 100% Stad Gent
 • Indeling budget:
  • 10% inrichtingskosten (stallingen, materiaal,… )
  • 90% bemanningskosten (personeelskost)

Initiatiefnemers

 • Stad Gent
 • Fietsambassade

Contact

Stijn Lewyllie

 • Algemeen coördinator De Fietsambassade,
 • stijn.lewyllie@stad.gent

Locatie

Sint-Michielsparking

Dit vind je zeker ook interessant

Rapport

Evenementenmobiliteit: beïnvloed de modal split van je bezoekers

Praktijk

Fietswrakvakken voorkomen weesfietsen in fietsenstallingen in Gent

Artikel

Kwaliteitsvol mobiel fietsparkeersysteem in Zwijndrecht