Expertenpanel

Het expertenpanel is opgericht naar aanleiding van een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG), ter ondersteuning van de werking van Fietsberaad Vlaanderen.

Het expertenpanel identificeert behoeften en noden in kennisontwikkeling en -verspreiding. Het geeft advies voor het omzetten van deze kennis naar beleidsinitiatieven en onderzoeksopgaven. Het reflecteert op projectdefinities en deelt relevante inzichten met stakeholders.

Het panel heeft een vaste kern van leden en kan uitgebreid worden met gastleden. De voorzitter wordt roterend gekozen en het panel komt minstens vier keer per jaar samen. De werking wordt jaarlijks geëvalueerd. Bekijk hier de samenstelling van het expertenpanel.

Fietsstraat Visserij, Gent en omgeving Fietsberaad, VVSG