Over ons

Fietsberaad Vlaanderen helpt overheden bij het opzetten en uitbouwen van hun fietsbeleid

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen stimuleert. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen wil de steden en gemeenten ondersteunen om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen.

Lees hier alles over de missie van Fietsberaad

Onderteken charter Sterk Fietsbeleid

Dit charter van gemeenten voor een sterk fietsbeleid benadrukt het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden. Met de ondertekening van dit charter erkennen de gemeenten deze uitgangspunten en engageren ze zicht tot een sterk fietsbeleid.

Bij de ondertekening geven ze ook aan voor welke drie uitgangspunten en engagementen ze een concrete actie zullen ontwikkelen en realiseren vóór 31/12/2024.

Onderteken het charter voor een sterk fietsbeleid!

Expertenpanel

Het expertenpanel is opgericht naar aanleiding van een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG), ter ondersteuning van de werking van Fietsberaad Vlaanderen.

Lees meer over de werking van het expertenpanel

Medewerkers

Wout Baert

Wout Baert leidt het Fietsberaad Vlaanderen. Hij ontwikkelde eerder al het stadsregionale samenwerkingsverband in Turnhout (het eerste in Vlaanderen) dat o.a. actief was rond duurzame mobiliteit. Nadien werkte hij voor het Team Stedenbeleid (Thuis in de Stad) van de Vlaamse overheid.

Inge Caers

Inge Caers is projectmedewerker bij Fietsberaad Vlaanderen. Zij bouwde uitgebreide kennis op rond fietsbeleid bij een studiebureau en adviseerde verschillende steden en gemeenten bij de implementatie van een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Joke Tulleneers

Joke Tulleneers is communicatiemedewerker bij Fietsberaad Vlaanderen.

Peter Vansevenant

Peter Vansevenant is vrijwillig medewerker bij Fietsberaad Vlaanderen. Hij heeft een rijke ervaring binnen de mobiliteitswereld. Meer dan 15 jaar werkte hij voor Langzaam Verkeer vzw (het huidige Mobiel 21). En gedurende 25 jaar vervulde hij diverse functies binnen de Dienst Mobiliteit en later het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent.