Onderteken het charter sterk fietsbeleid

Doe mee en teken het charter

Een sterk fietsbeleid bouwt op een aantal universele uitgangspunten en duidelijke engagementen. De European Cyclists Federation (ECF) verwoordde die eerder in het Charter van Sevilla (2011). Dit charter van gemeenten voor een sterk fietsbeleid benadrukt het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden. Met de ondertekening van dit charter erkennen de gemeenten deze uitgangspunten en engageren ze zicht tot een sterk fietsbeleid.

Bij de ondertekening geven ze ook aan voor welke drie uitgangspunten en engagementen ze een concrete actie zullen ontwikkelen en realiseren vóór 31/12/2024.