Privacy-beleid Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad Vlaanderen respecteert de privacy van

 • haar medewerkers
 • lokale  besturen
 • deelnemers aan haar vormingen, studiedagen of events
 • abonnees van haar nieuwsbrieven of andere media
 • iedereen met wie zij contact onderhoudt voor het optimaliseren van haar dienstverlening

Fietsberaad Vlaanderen biedt aan iedereen de kans om zijn persoonsgegevens te controleren.

Voor u betekent dit:

 • wij beschermen uw gegevens zo goed mogelijk en stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden.
 • wij verzamelen uw gegevens voor de optimalisatie van ons opleidingsaanbod en onze dienstverlening.

Deze privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens Fietsberaad Vlaanderen verzamelt, rechtstreeks of indirect, en hoe Fietsberaad Vlaanderen die gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we gebruiken om u te identificeren of die we aan u kunnen koppelen. Deze verklaring licht ook toe welke keuzes u kunt maken over de gegevens die we verzamelen en hoe u deze beslissingen kunt beheren. Deze verklaring is van toepassing op alle diensten die de Fietsberaad Vlaanderen aanbiedt.

Welke persoonsgegevens verzamelt Fietsberaad Vlaanderen

 • Gegevens die u aan Fietsberaad Vlaanderen geeft
  Alle gegevens die lokale besturen of hun medewerkers of andere betrokkenen ons vrijwillig verstrekken, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, wachtwoord, functie, interessegebieden, verzendadres en betalingsgegevens.
 • Gegevens die Fietsberaad Vlaanderen automatisch verzamelt
  Gegevens over wat u interesseert op basis van wat u consulteert op onze website: IP-adres, e-mail, informatie die door cookies of vergelijkbare technologie wordt doorgegeven.
 • Informatie die Fietsberaad Vlaanderen uit andere bronnen verkrijgt
  Informatie  via partnerorganisatie Pinakes, die een database bijhoudt van iedereen die werkt voor lokale besturen. Wij ontvangen ook informatie van partnerorganisaties met wie we samenwerken met het oog op de realisatie van onze doelstellingen en de doelstellingen van lokale besturen.

Waarom bewaart Fietsberaad Vlaanderen deze informatie?

Wij gebruiken deze informatie om

 • kennis te delen, voor de organisatie van opleidingen, vormingen en evenementen, om diensten en producten aan te bieden aan lokale besturen en hun medewerkers en om deze te informeren over onze werking.
 • om de organisatie van onze opleidingen te optimaliseren. Zo kan Fietsberaad Vlaanderen deelnemerslijsten beschikbaar stellen, bezoekersbadges aanmaken, programmabrochures en deelnemersattesten op naam maken of specifieke producten/diensten aanbieden.
 • om producten en gadgets beschikbaar te stellen voor de medewerkers van lokale besturen.
 • om  betalingen af te handelen.

Bovendien verstrekt het IP-adres geografische en andere informatie over de bezoekers van de Fietsberaad Vlaanderen-webpagina’s wat toelaat om deze webpagina’s te optimaliseren.

Met wie deelt Fietsberaad Vlaanderen deze informatie?

Fietsberaad Vlaanderen deelt enkel informatie met het oog op de hierboven omschreven doelstellingen. Onder geen beding delen wij persoonsgegevens met derden voor commercieel gebruik.

Welke rechtsgronden hanteren wij voor het bewaren van persoonsgegevens?

 • Uitvoering van een overeenkomst
  Het gebruik van uw persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om een engagement uit te voeren dat Fietsberaad Vlaanderen aanging. Bijvoorbeeld een activiteit in het kader van een opleiding. Sowieso bewaren wij steeds uw persoonsgegevens in functie van de doelstellingen van lokale besturen.
 • Gerechtvaardigde belangen
  De Fietsberaad Vlaanderen kan uw persoonsgegevens gebruiken voor haar gerechtvaardigde belangen. Bijvoorbeeld
 • om onze diensten en de inhoud van onze websites en apps te analyseren en te verbeteren.
 • om u op de hoogte te stellen van software-updates of informatie over onze diensten.
 • voor administratieve, fraude-opsporings- of juridische doeleinden.

Beveiliging, opslag en bewaren van persoonsgegevens

Fietsberaad Vlaanderen neemt de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens ernstig. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens die we verzamelen te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

Fietsberaad Vlaanderen gebruikt een scala aan passende technische en organisatorische maatregelen en voldoet aan de sectornormen om uw persoonsgegevens te beschermen en te voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie kan plaatsvinden.

Fietsberaad Vlaanderen bewaart de persoonsgegevens die u verstrekt op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen. Daarnaast zorgt Fietsberaad Vlaanderen ervoor dat haar externe datacenterleveranciers passende beveiligingsmaatregelen bieden. Bovendien zijn uw gegevens tijdens de doorgifte op internet beveiligd met encryptie, zoals Transport Layer Security (TLS). Ook wordt uw wachtwoord versleuteld opgeslagen en kan het niet meer leesbaar gemaakt worden, wat betekent dat het door niemand kan worden hersteld of bekend worden gemaakt.

U hebt alleen toegang tot uw accountgegevens en diensten met behulp van een individuele gebruikersnaam en wachtwoord. Om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen, moet u uw wachtwoord geheimhouden en niet aan derden doorgeven. Waarschuw ons onmiddellijk als u denkt dat uw wachtwoord is misbruikt. Zorg er ook voor dat u altijd uitlogt en uw browser afsluit bij het beëindigen van uw sessie. Onthoud dat we u nooit vragen om uw wachtwoord door te geven.

Voor vragen over de veiligheid van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen op info@fietsberaad.be.

Persoonsgegevens die Fietsberaad Vlaanderen verzamelt, kunnen worden opgeslagen en verwerkt op onze servers of op servers van organisaties waarmee wij samenwerken.

Wij  bewaren uw persoonsgegevens zolang we het nodig achten

 • om u in staat te stellen de website, producten of diensten te gebruiken.
 • om toepasselijke wetgeving na te leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten).
 • om geschillen met partijen op te lossen.
 • om ons in staat te stellen onzer activiteiten uit te voeren.

Op alle persoonsgegevens die Fietsberaad Vlaanderen bewaart, zijn deze privacyverklaring en de interne richtlijnen voor het bewaren van gegevens van toepassing.

Vragen over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens, kunt u sturen naar info@fietsberaad.be.

Uw rechten en keuzes

U heeft zeggenschap over hoe wij uw persoonsgegevensgebruiken. Dit kan op volgende wijze:

 • u kunt een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • u kunt ons op de hoogte stellen van wijzigingen in uw persoonsgegevens.
 • u kunt ons vragen uw persoonsgegevens te corrigeren.
 • in bepaalde gevallen kunt u ons vragen de persoonlijke informatie die wij over u hebben te wissen, blokkeren of beperken, of kunt u bezwaar maken tegen bepaalde manieren waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.
 • in bepaalde gevallen kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens naar een externe partij te sturen.
 • wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming op elke moment in te trekken.
 • wanneer wij uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of het algemeen belang verwerken, hebt u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonsgegevens.

Fietsberaad Vlaanderen vertrouwt erop dat u ervoor zorgt dat uw persoonsgegevens volledig, juist en actueel zijn. Wij verzoeken u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of onjuistheden in uw persoonsgegevens door contact op te nemen op info@fietsberaad.be.

Wij reageren zo spoedig mogelijk; in ieder geval binnen 30 dagen.

Uitschrijven uit de Fietsberaaddatabase

U hebt op elk moment het recht om uit onze database te worden verwijderd. Fietsberaad Vlaanderen zal deze vraag zo snel mogelijk -maar zeker binnen de 30 dagen- positief beantwoorden en opvolgen. Een aanvraag om uit de database te worden verwijderd,  kunt u richten aan info@fietsberaad.be. Deze aanvraag moet u niet motiveren.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, foto’s, beelden en grafieken van de website van Fietsberaad Vlaanderen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is toegestaan om ze te verspreiden en te publiceren voor niet-commerciële doeleinden op voorwaarde dat de bron duidelijk vermeld wordt. Voor bewerking van informatie is schriftelijke en voorafgaande toestemming van Fietsberaad Vlaanderen nodig (info@fietsberaad.be).