Adviezen

Elektrische fietsen max. snelheid tot 45 km/u: standpunt Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad Vlaanderen adviseert om de speed pedelec zo veel mogelijk te behandelen als een gewone fiets, maar vraagt van de bestuurders van de speed pedelec wel een aangepast gedrag. Het betekent dat speed pedelec gebruikers zoveel mogelijk van fietsinfrastructuur gebruik moeten kunnen maken, aan een aangepaste snelheid.

Deelfietsen: standpunt Fietsberaad Vlaanderen

Fietsberaad Vlaanderen adviseert overheden om te blijven investeren in back-to-onesystemen, waarbij de deelfietsen worden teruggebracht naar eenzelfde station. Zo kan de beschikbaarheid van de fietsen en de aaneenschakeling met het openbaar vervoer beter gegarandeerd worden.

Fietsmarkeringen: standpunt Fietsberaad Vlaanderen

Fietsoversteken eenduidig aanduiden op kruispunten is een belangrijke stap in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Fietsberaad Vlaanderen heeft daarom in de zomer van 2016 het initiatief genomen om een werkgroep op te richten. Het doel van die werkgroep was om een eenduidig en gedragen voorstel van fietsoversteekmarkeringen bekomen.

Fietshelmen: standpunt Fietsberaad Vlaanderen

Naar aanleiding van het debat over de fietshelm werd op de programmaraad van Fietsberaad Vlaanderen een discussie gevoerd en een standpunt ingenomen. Dit standpunt rond "Helmdracht verplichten bij fietsers?" wil de noodzakelijke kennis over het al dan niet verplichten van de fietshelm en de ingeschatte effecten van een verplichting binnen het Vlaamse fietsgebruik, samenbrengen.

Fietsparkeren bij stations: standpunt Fietsberaad Vlaanderen

Fietsers willen hun fiets met een gerust hart kunnen achterlaten en onbeschadigd terug aantreffen. Jaarlijks worden 35.000 aangiftes van  fietsdiefstallen gedaan. Goede én veilige stallingsfaciliteiten kunnen helpen om de angst de fiets te verliezen bij mensen weg te nemen.

Fietsparkeren bij woningen: standpunt Fietsberaad Vlaanderen

Buurtfietsenstallingen zijn niet alleen een belangrijke schakel in een sterk fietsbeleid, ze dragen ook onmiddellijk bij aan een attractieve woonomgeving. En omdat fietsende klanten dichtbij huis winkelen, leveren ze ook een bijdrage aan een sterker lokaal economisch weefsel.

Fietsstraten: standpunt van Fietsberaad Vlaanderen

Fietsstraten komen steeds vaker voor en vinden langzaam maar zeker hun plaats in het mobiliteitsbeleid van de Vlaamse steden en gemeenten. De redenen waarom ze voor een fietsstraat kiezen, zijn vaak symbolisch of praktisch van aard.

Fietsbeleid: standpunt Fietsberaad Vlaanderen

Wat is goed fietsbeleid? Wat stimuleert het fietsen? Waar is goede fietsinfrastructuur een noodzaak maar waar kan het ook zonder? Wat is er nodig om meer mensen op de fiets te krijgen? Dat zijn slechts enkele vragen die we beantwoorden in ons handboek 'Sterk Fietsbeleid'.

Fietspaden en fietsstroken: standpunt Fietsberaad Vlaanderen

De kwaliteit van de fietspaden is een belangrijke schakel om ervoor te zorgen dat meer woon-werkverkeer en woon-schoolverplaatsingen met de fiets gebeuren. Wie investeert in nieuwe fietsinfrastructuur, zorgt er best voor die ook het fietsen aangenaam, comfortabel en verkeersveilig maakt.