Fietsbeleid: advies Fietsberaad Vlaanderen

Wat is goed fietsbeleid? Wat stimuleert het fietsen? Waar is goede fietsinfrastructuur een noodzaak maar waar kan het ook zonder? Wat is er nodig om meer mensen op de fiets te krijgen? Hoe stimuleren we werknemers of klanten om de fiets te nemen? Wat kan een gemeente samen doen met werkgevers en handelaars? Hoe geven we mensen die de fiets willen gebruiken, een positieve ervaring mee? Waarin onderscheiden goede fietsgemeenten- en steden zich van andere?

De vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord, en steeds meer is er nood aan een goed antwoord daarop. Naarmate de fiets meer positie (en ook plaats) inneemt als mobiliteitsoplossing, is het ook belangrijk dat hij de plaats krijgt die hij verdient. Dat is vaak een fietspad, maar lang niet altijd of noodzakelijk. Soms komt het er ook op aan de plaats van andere vervoerswijzen te limiteren of beperken, zodat de fiets meer ruimte krijgt.

In het handboek “Sterk Fietsbeleid” beantwoordt Fietsberaad Vlaanderen de vraag. “Wat is een kwaliteitsvol fietsbeleid?” Hiermee wil Fietsberaad Vlaanderen een kader scheppen voor alle overheden en stakeholders die sterk willen inzetten op de verdere ontwikkeling van hun fietsbeleid.

In het handboek vind je info over

  • waarom fietsbeleid meer is dan alleen mobiliteitsbeleid
  • welke plaats de fiets verdient in het mobiliteitsbeleid;
  • welke stappen er zijn in de ontwikkeling van een fietsbeleid en wat een groeimodel is (m.a.w. wat doe je best eerst, wat doe je beter later);
  • de noodzakelijke wisselwerking is tussen infrastructuur, verkeersreglementering, handhaving en campagnes;
  • de ondersteuning van gewenst beleid dat bevorderend is voor het fietsen (criteria voor financiering);

Naast overheden positioneren ook ook steeds meer burgerinitiatieven zich binnen de ontwikkeling van een lokaal fietsbeleid. Ze zetten zich naast meer traditionele actoren zoals mobiliteitsorganisaties, wegbeheerders en openbaarvervoermaatschappijen. Fietsberaad Vlaanderen speelt daar in het handboek ook op in, omdat ook daar veel mogelijkheden liggen voor draagvlakontwikkeling in functie van een kwaliteitsvol fietsbeleid.

Alle overheden ontvingen een gratis exemplaar. Sterk Fietsbeleid is als pdf beschikbaar. Van het handboek zijn ook nog enkele gedrukte exemplaren beschikbaar. Je kan een gedrukt exemplaar opvragen via het contactformulier met vermelding van je adresgegevens.

Wegwijs naar een Sterk Fietsbeleid