Met ‘fietsDNA‘ maakte Fietsberaad Vlaanderen een tussentijdse balans op: wat vinden Vlamingen van het fietsen in Vlaanderen? Wat zijn de grote aandachtspunten? Waarop moeten beleidsmakers de komende jaren inzetten?  We gaven hierop een concreet antwoord in het memorandum Fietsbeleid. In het kader van de lokale verkiezingen (2018) en de Vlaamse verkiezingen (2019) stelden we drie werven om de groei van het fietsverkeer verder te ondersteunen voor. En natuurlijk mochten concrete beleidsvoorstellen niet ontbreken.

In het advies ‘wat betekent 20% fietsaandeel voor Vlaanderen?’ vertaalde Fietsberaad Vlaanderen de ambities en de beleidsintenties naar een simulatie-oefening. Zo wordt het duidelijk welke inspanningen moeten geleverd worden om tegen 2024 één op vijf verplaatsingen met de fiets te laten gebeuren.

En dan is er uiteraard nog steeds onze zelfanalyse tool, de quick scan fietsbeleid die handig blijft om inzicht te krijgen in het eigen fietsbeleid. En dat op een heel laagdrempelige manier. Ideaal om te gebruiken naast het Handboek Sterk Fietsbeleid. Dat handboek stelden we in 2016 speciaal op om steden en gemeenten te ondersteunen in de ontwikkeling van het fietsbeleid. Alle overheden ontvingen een gratis exemplaar. Je kan het ook nog steeds – digitaal of gedrukt – aankopen bij Politeia.