Quick Scan Fietsbeleid


Fietsberaad Vlaanderen heeft tezamen met het VSV, Traject, Mint en Timenco een QUICK SCAN of zelf-analyse vragenlijst opgemaakt om gemeenten op een laagdrempelige manier zicht te geven op hun fietsbeleid.
Deze vragenlijst wordt ook gebruikt voor de coaching lokaal fietsbeleid van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) i.s.m. Fietsberaad. Elke stad of gemeente kan het excelbestand in bijlage downloaden om de vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen. De vragenlijst is onderverdeeld in dezelfde 6 thema’s als de kennisbank van Fietsberaad:

– beleid, monitoring en organisatie

– veilige fietsnetwerken

– ontwerp en infrastructuur

– fietsparkeren

– fietscultuur en campagnes

– diensten en services

Voor elk van de 6 thema’s worden een aantal items bevraagd. Daarnaast vragen we u om zelf een score (van 1 tot 4 (=max) ) te geven voor elk item. De beoordeling van uw gemiddelde scores wordt na invullen van de vragenlijst en scores gevisualiseerd in het tabblad ‘Synthese’. Met deze vragenlijst krijgt de gemeente een zicht op de startpositie van het gemeentelijk fietsbeleid.

De kennisbank van Fietsberaad en het Handboek Sterk Fietsbeleid kunnen aansluitend inspiratie bieden om verder te werken aan uw fietsbeleid.

Dit vind je zeker ook interessant

Wervik zet in op fietsers en voetgangers

Nieuws

De fiets: een bron van blijheid?

Praktijk

Convenant voor fietsbeleid tussen stadsbestuur en Fietsersbond in Vilvoorde