Fietspaden en fietsstroken: advies Fietsberaad Vlaanderen

De kwaliteit van de fietspaden is een belangrijke schakel om ervoor te zorgen dat meer woon-werkverkeer en woon-schoolverplaatsingen met de fiets gebeuren. Wie investeert in nieuwe fietsinfrastructuur, zorgt er best voor die ook het fietsen aangenaam, comfortabel en verkeersveilig maakt.

Het Vademecum Fietsvoorzieningen blijft een belangrijk referentiewerk. Het adviseert elke ontwerper van fietspaden en andere fietsinfrastructuur.

De handleiding Fietspaden in Vlaanderen van de Fietsersbond is een ‘wegwijzer’ over hoe de theorie in praktijk kan omgezet worden. De brochure toont aan de hand van concrete voorbeelden aan hoe kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur er kan uit zien. De voorbeelden zijn willekeurig geselecteerd in Vlaanderen.

Hieronder vind je een korte weergave van de inhoud van de brochure:

  • Aandachtspunten bij de aanleg van fietspaden
    • Materiaalkeuze bepaalt fietscomfort
    • Continuïteit van fietsvoorzieningen met het oog op fietscomfort
    • Dubbelrichtingsfietspaden: alleen in uitzonderlijke situaties
  • Goede praktijken