Fietspaden en fietsstroken: advies Fietsberaad Vlaanderen

Het fietsverkeer groeit en de variëteit aan fietstypes neemt toe. Het gebruik van elektrische fietsen en speed pedelecs leidt tot meer snelheidsverschillen. Ook de inhaalmanoeuvres op het fietspad nemen toe. Sinds 2007 moeten ook alle voortbewegingstoestellen die sneller dan stapvoets bewegen op het fietspad. Sommige nieuwe fietsinfrastructuur zit ook snel aan haar limiet. De groei van het fietsverkeer gaat in enkele regio’s sneller dan verwacht. De capaciteit lijkt onvoldoende berekend om die groei over de levensduur van de infrastructuur op te vangen.

Fietsberaad Vlaanderen adviseert daarom om voldoende brede fietsinfrastructuur aan te leggen die berekend is op een groeiend gebruik.

Het nieuwe advies wil de bestaande tabellen uit het vademecum fietsvoorzieningen integreren in één helder overzicht en voorstellen om de normen aan te passen aan de recentste inzichten. Het moet beleidsadviseurs makkelijker inzicht geven in de wenselijke breedte van fietsinfrastructuur. Welke breedte is nodig en op welke capaciteit is dat berekend?  Daarnaast beveelt dit advies ook een nieuwe standaardbreedte aan. Die moet ook de verkeersveiligheid op het fietspad zelf ondersteunen. Er zijn meer verschillende types fietsen en voortbewegingstoestellen, met ook verschillende snelheden. Die nieuwe breedtes zijn nodig om daarop in te spelen.

Bekijk de geïntegreerde tabel en lees het volledige advies.