UGent zoekt gastprofessor voor leerstoel Fiets


Op vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters richt de Universiteit Gent vanaf 1 december een  Leerstoel Fiets in. Die krijgt financiële en inhoudelijke steun vanuit de Vlaamse overheid. De UGent start vandaag haar zoektocht naar experten die met hun academisch werk een bijdrage willen leveren aan het fietsbeleid in Vlaanderen. Zij kunnen zich kandidaat stellen voor de vacature van deeltijdse gastprofessor. Met de nieuwe leerstoel willen de Vlaamse overheid en de UGent het ambitieuze Vlaamse fietsbeleid versterken met academische kennis en inzichten.

Gastprofessor en wetenschappelijk medewerker gezocht

De Leerstoel Fiets gaat op 1 december 2023 van start binnen de vakgroep Geografie van de faculteit Wetenschappen van de UGent en zal drie jaar lopen. De leerstoel omvat de aanstelling van een deeltijdse gastprofessor ‘Fiets’ in de rang van hoogleraar (10%) en een halftijdse wetenschappelijk medewerker. De promotor van de leerstoel wordt professor Frank Witlox van de vakgroep Geografie, faculteit Wetenschappen. De leerstoel heeft als doel om wetenschappelijke publicaties en rapporten op te leveren die kunnen bijdragen aan beleidskeuzes en het maatschappelijke debat over fietsmobiliteit. De leerstoelhouder zal een rol opnemen in verschillende relevante opleidingsonderdelen bij de UGent en nauw samenwerken met de vele actoren die betrokken zijn bij het fietsbeleid in Vlaanderen.

Wetenschappelijk onderzoek

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters licht toe waarom ze de leerstoel opstart: “De fiets speelt een cruciale rol in de verduurzaming van ons mobiliteitssysteem. We investeren vanuit Vlaanderen daarom massaal in de nodige infrastructuur en allerhande initiatieven om het fietsen verder aan te moedigen, maar een succesvol fietsbeleid moet ook kunnen bouwen op betrouwbare academische kennis en wetenschappelijke inzichten. Met deze nieuwe Leerstoel Fiets willen we de ruime expertise die we in Vlaanderen al hebben op het vlak van fietsbeleid nog verder versterken, om zo onze fietsambities te kunnen waarmaken.”

De gastprofessor zal wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar een aantal specifieke thema’s, die worden bepaald in samenspraak met een begeleidingscommissie. Mogelijke thema’s zijn bijvoorbeeld fietsveiligheid, de beïnvloeding van fietsgedrag en -gebruik, en de ontwikkeling van slimme technologie om fietsen comfortabeler en veiliger te maken.

De Leerstoel Fiets zal een nauwe samenwerking nastreven met alle betrokken actoren in het fietsbeleid, waaronder ook Fietsberaad Vlaanderen.

Vacature

De Leerstoel Fiets vangt aan op 1 december 2023 en geldt in eerste fase voor 3 jaar. Meer informatie over de vacature is terug te vinden op de website van de UGent.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Nieuwe leerstoel Fiets start in februari

Nieuws

Europese verklaring ziet fiets als cruciale vorm van duurzaam transport

Nieuws

Minister Peeters formuleert een fietsambitie