Europese verklaring ziet fiets als cruciale vorm van duurzaam transport


Het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie hebben een gezamenlijke verklaring over fietsen voorgesteld. Daarin benadrukt ze het belang van duurzame vormen van vervoer voor het bereiken van de EU-doelstellingen op het gebied van klimaat, nulvervuiling en energie-efficiëntie. Fietsen is een van de meest duurzame, gezonde en efficiënte vormen van vervoer. Het heeft een aanzienlijk potentieel om de decarbonisatie van stedelijk vervoer te ondersteunen en te helpen bij het bereiken van de EU-brede doelstelling van vermindering van de netto broeikasgasemissies met ten minste 55% in 2030 (ten opzichte van 1990) en klimaatneutraliteit in 2050 (in overeenstemming met de Europese Klimaatwet).

Het fietsbeleid zal in de toekomst ook steeds diverser worden, omdat het een belangrijkere rol kan spelen in het stedelijk vervoer van goederen, met name pakketbezorging en winkelen. Dat potentieel is zeker nog niet volledige bereikt. Fietsen moet daarvoor op de juiste manier worden opgenomen in het stedelijk mobiliteitsbeleid. Dat vraagt dat er linken worden gelegd met brede beleidsthema’s zoals bestuur, financiering, vervoersplanning, bewustmaking, toewijzing van ruimte, veiligheidsvoorschriften en – uiteraard- adequate infrastructuur.

De verklaring benadrukt nog eens de maatschappelijke voordelen van het fietsen. Zo verbetert ze de sociale inclusiviteit en draagt ze bij tot de fysieke en mentale gezondheid en het welzijn van mensen. Fietsen met elektrische ondersteuning (e-bikes, speedpedelecs) worden steeds populairder, waardoor mensen langere afstanden kunnen afleggen, aan de mobiliteits- en vervoersbehoeften van gezinnen en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) kunnen voldoen en extra groepen kunnen bereiken, zoals ouderen of mensen met een handicap of beperkte mobiliteit, zo stelt de verklaring.

De volledige verklaring kan u hier terugvinden.

 

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Europese fietsverklaring ondertekend onder Belgisch voorzitterschap

Nieuws

UGent zoekt gastprofessor voor leerstoel Fiets

Nieuws

Minister Peeters formuleert een fietsambitie