Maak vaart met de fiets!


Fietsberaad Vlaanderen maakte een nota op met beleidsinspiratie voor alle overheidsniveaus. De nota geeft aan hoe in de nieuwe bestuursperiode op Europees, federaal, Vlaams en lokaal niveau kan gewerkt worden aan het fietsbeleid. De tekst beschrijft de evoluties in het fietsgebruik en geeft de prioritaire behoeften en noden van het fietsverkeer aan. Ze geeft aan waar er kansen liggen om de fiets meer ruimte te geven op straat en in het beleid, en hoe beleidsmaatregelen kunnen bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen.

Beleidsinspiratie voor 30% fietsaandeel

De nota heeft als uitgangspunt de doelstelling die de minister bevoegd voor mobiliteit Lydia Peeters aan de Vlaamse Regering tijdens de voorbije bestuursperiode voorlegde: 30% fietsaandeel in de modal split en 0 dodelijke verkeersslachtoffers op de fiets tegen 2040. Die doelstelling vraagt concrete actie en initiatief op elk beleidsniveau. Deze nota geeft inspiratie voor zowel de motivering als wenselijkheid van maatregelen die het fietsgebruik bevorderen. Daarmee wil Fietsberaad een bijdrage leveren aan de politieke en ambtelijke processen – met respect voor de beleidsautonomie – die in de tweede helft van 2024 en ook nog in 2025 zullen worden gevoerd.

Meer fietsen heeft een enorme potentie: elke gefietste kilometer brengt € 0,40 op, vooral aan uitgespaarde kosten en positieve milieu-, klimaat- en gezondheidsbaten. Ook de lokale leefkwaliteit en handel vaart er wel bij. Vandaar de titel van deze nota: Maak vaart met de fiets!

Dit vind je zeker ook interessant

Document

Fietsen vanzelfsprekend maken – beleidsuitdagingen lokale en Vlaamse verkiezingen (Memorandum Fietsbeleid)