Rapport Fix the Mix op landelijke wegen


Op de landelijke erftoegangswegen buiten de bebouwde kom staat het mengen van verkeer onder druk. Het verkeer is ook daar toegenomen en diverser geworden, en dat kan tot onveilige situaties en conflicten leiden. De roep om het te scheiden wordt dan luider. Maar verharding en verbreding van landelijke erftoegangswegen is niet waar we naartoe willen. Dat druist in tegen de landelijke belevingskwaliteit die we net willen beschermen en versterken. Het strookt ook niet met de dringende onthardingsopgave vanuit milieuoogpunt. Verkeerskundig zouden we erftoegangswegen dan de facto opschalen tot verkeerswegen: bredere wegen met afgescheiden voorzieningen die meer en sneller verkeer nog extra in de hand werken. Net dat is niet wenselijk op landelijke wegen, zowel vanuit het perspectief van de fietser en de landbouwer, als vanuit dat van de plaatselijke inwoner.

Elke gemeente staat dus voor die centrale mobiliteitsopgave: hoe kan ze gemengd verkeer op landelijke erftoegangswegen behouden en verbeteren?

In 2018 kwam Fix the Mix tot stand, een visie op fietsen in gemengd verkeer binnen de bebouwde kom. Twee kerninzichten daaruit nemen we alvast mee:

  • Fietsen in gemengd verkeer op erftoegangswegen is veilig en aantrekkelijk, en dus een keuze voor het grootste gemak, indien de snelheid en de intensiteit van het gemotoriseerd verkeer laag zijn.
  • Werken rond ‘gemengd verkeer’ doe je gebiedsgericht, op schaal van een wijk of buurt.

Met het Rapport Fix the Mix op landelijke wegen hebben we een kader ontwikkeld waarmee wegbeheerders aan de slag kunnen gaan om het gemengd verkeer in de landelijke gebieden te behouden en versterken. De doelstelling is dat lokale wegbeheerders:

  • een helder kader kunnen opbouwen, vanuit een gebiedsgerichte werkwijze;
  • daarbij uitgaan van de kwaliteiten van het gebied én de diverse netwerken;
  • een oplossing in heldere stappen uitwerken, met inbegrip van een breed overlegproces.

Samen met dit Rapport hebben we ook Maatregelenfiches opgesteld. Deze fiches geven een beschrijving van de maatregel, het doel, het gebruik (beperkingen en randvoorwaarden) samen met enkele voorbeelden.

Gebruik ook het communicatiepakket in de Toolbox van het LEADER-project van de provincie Antwerpen, Rurant en de gemeente Retie. Dit bevat een draaiboek voor een campagne, en vrij te gebruiken campagnemateriaal.

Het Rapport en de Maatregelenfiches zij hieronder beschikbaar.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Presentaties studiedag “Fix the Mix op landelijke wegen”

Nieuws

Fix the Mix op landelijke wegen

Nieuws

Rondetafel ‘fietsen in gemengd verkeer op landelijke wegen’ mét fietsexcursie in Lommel