Rapport Fix the Mix: aanpak voor veilig fietsen in gezonde buurten

Verkeersdrukte is niet enkel lastig voor fietsers, het tast ook de veiligheid en de kwaliteit van de buurt aan. De vraag naar veilige fietsroutes stijgt, vooral op de korte afstanden binnen de kernen van steden en gemeenten. De aanleg van fietspaden op hoofdwegen is aangewezen, maar in woonbuurten is dat niet altijd haalbaar. Fietsen in gemengd verkeer vraagt weinig en traag gemotoriseerd verkeer. Dan is het een goed en veilig alternatief. Fietsberaad Vlaanderen roept gemeenten op om werk te maken van ‘Fix the Mix’, een concrete aanpak die gemeenten aanzet om keuzes te maken die leiden tot veilige, gezonde en sociale wijken waar het ook fijn fietsen is. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) reageert alvast positief maar vraagt voldoende financiële stimulansen om de fietsveiligheid te verbeteren.

Lees het volledige rapport in de bijlage.

Rapport Fix the Mix voorpagina

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Gemeente Pelt heeft ambitie om het concept Mix-wijk te realiseren

Praktijk

De Clementwijk² in Sint-Niklaas: ontvlochten wijk, vanaf de tekentafel tot de uitvoering

Praktijk

Essen – Heuvelplein wordt ontmoetingsplein. Nu reeds autoluw.