Fietsbeleid en-monitoring in een schoolomgeving

Volg als lokaal bestuur of als school het fietsgebruik op. Nieuwe doelstellingen en beleidsacties kan je vastleggen in een fietsbeleidsplan waarvan je de realisatie samen opvolgt. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid & monitoring in een schoolomgeving

Nieuws

Testfase veiligere omgeving basisschool Wortel

Interview

School-straten: Hoogstraten werkt aan veilige schoolomgevingen

Nieuws

18.02.2022 // Webinar “Subsidies voor verkeersveilige schoolroutes en schoolomgevingen”