Rapport – Gezonder naar school door de schoolstraat


Bij het begin en einde van de schooldag verandert de straat voor een schoolpoort vaak in een chaotisch samenspel van auto’s, fietsers en voetgangers. Deze verkeerschaos leidt vaak tot bezorgdheden en ergernissen op vlak van verkeersveiligheid, milieuvervuiling en gezondheid van de kinderen. Op die manier ontstaat een vicieuze cirkel: steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar school, want de omgeving van de school is steeds gevaarlijker, omdat steeds meer ouders hun kind met de auto naar school brengen.

Een schoolstraat is een straat die aan het begin en einde van de schooldag gedurende een bepaalde periode (typisch een half uur) wordt afgesloten voor gemotoriseerd vervoer. In schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Gemotoriseerd vervoer is er dus niet toegelaten behalve voor bewoners die de straat uitrijden of voor hulpdiensten. Sinds 20 oktober 2018 is het concept ‘schoolstraat’ wettelijk verankerd in de wegcode.

Een schoolstraat wil een oplossing bieden voor de verkeersdrukte en op die manier de vicieuze cirkel doorbreken. De omgeving rond de schoolpoort wordt rustiger en aangenamer. Plaats die auto’s innamen, komt vrij voor voetgangers, fietsers, groen, ontmoeting, beweging en recreatie. Een schoolstraat kan dus een belangrijke eerste stap vormen in de richting van een aangename en gezonde schoolomgeving.

Een schoolstraat is in eerste instantie bedoeld als een maatregel voor het bevorderen van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Men kan echter ook andere positieve effecten verwachten.

Het doel van deze studie is om het effect van het invoeren van een schoolstraat na te gaan op gebied van mobiliteit, luchtkwaliteit, geluid, gezondheid en welbevinden. Dit wordt gedaan door middel van een interventiestudie: eenzelfde set van metingen wordt uitgevoerd in een voormeting, (d.w.z. vóór de invoer van de schoolstraat) en in een nameting (d.w.z. 3 weken na de start van de schoolstraat). Door de voormeting en nameting te vergelijken kan worden beoordeeld wat het effect is van de invoer van de schoolstraat. Met onderstaande afbeelding als samenvatting:

De studie werd uitgevoerd door de Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg in opdracht van Zorg en Gezondheid.

 

Dit vind je zeker ook interessant

Interview

Verbeteren van fietsveiligheid- en comfort in Vosselaar

Interview

School-straten: Hoogstraten werkt aan veilige schoolomgevingen

Praktijk

Schoolstraat met autovrij schoolplein geeft boost aan fietsende lagereschoolkinderen in Sint-Pieterinstituut Turnhout