Verbeteren van fietsveiligheid- en comfort in Vosselaar


In gesprek met Gilles Bultinck, burgemeester Vosselaar

De Schoolstraat is het mobiliteitspijnpunt in Vosselaar. Het gemeentebestuur heeft al verschillende scenario’s uitgetekend en getest om de straat veiliger te maken voor de stappende en fietsende leerlingen van de twee basisscholen. Een mirakeloplossing is er niet, het zal moeten komen van een mix van maatregelen. ‘En misschien vooral van een mentaliteitswijziging bij de eigen inwoners,’ zegt burgemeester Gilles Bultinck. ‘Als zij voor korte verplaatsingen de auto blijven gebruiken, houden ze het probleem mee in stand.’ 

In Vosselaar wonen 11.000 mensen op een oppervlakte van amper 12 km². Alle verplaatsingen in de gemeente zijn minder dan vijf kilometer lang, perfect om te fietsen dus. ‘Maar,’ zegt burgemeester Gilles Bultinck, ‘toch wordt er veel met de auto gereden. In Vosselaar wonen veel mensen die dagelijks met de auto naar het werk pendelen. Onze ligging is voor hen een troef, vlakbij de E34 met zelfs twee op- en afrittencomplexen op het grondgebied. Die worden uiteraard ook gebruikt door inwoners van de buurgemeenten. Bovendien loopt de oude Antwerpsesteenweg, de rechtstreekse verbinding tussen Antwerpen en Turnhout, dwars door onze kern. Hij deelt het dorp letterlijk in tweeën. Gelukkig beschikken wij via deze as over heel goede busverbindingen, wat lang niet overal het geval is in de regio. Maar alles bij elkaar zorgt onze aantrekkelijke ligging voor druk verkeer, vooral tijdens de spitsuren.’

Mobiliteitsknoop

Dwars op de Antwerpsesteenweg loopt de Schoolstraat, amper 200 meter lang, waar een gemeentelijke en een vrije basisschool gevestigd zijn. Het kruispunt is lichtengeregeld. Bij het begin en aan het einde van de schooldag is het op het kruispunt en in de Schoolstraat een drukte van jewelste. Veel ouders brengen hun kinderen met de auto alvorens naar het werk te rijden en halen ze op de terugweg weer af. Vanop de Antwerpsesteenweg is het aanschuiven om de Schoolstraat in te rijden.

de Schoolstraat en directe omgeving zijn het mobiliteitsprobleempunt in Vosselaar

Hetzelfde geldt voor de auto’s en fietsers in de smalle straat Hofeinde aan de overkant van de Antwerpsesteenweg. Op het kruispunt is ook de belangrijkste bushalte van Vosselaar ingeplant. Bovendien is de Schoolstraat de belangrijkste invalsweg naar het dorpscentrum, die niet enkel door verkeer met de scholen als bestemming wordt gebruikt. Kortom, de Schoolstraat en directe omgeving zijn het mobiliteitsprobleempunt in Vosselaar.

Geen mirakeloplossing

De gemeente zoekt al langer naar een manier om de Schoolstraat autoluwer en veiliger te maken. Verschillende scenario’s werden onder de loep genomen. Gilles Bultinck: ‘Van de Schoolstraat een schoolstraat maken, vrij van autoverkeer aan het begin en eind van de schooldag, was voor het Agentschap Wegen en Verkeer een no go, omwille van de aansluiting met de Antwerpsesteenweg die een Gewestweg is. We hebben vervolgens een circulatieplan uitgetekend voor de directe omgeving. In de proefopstelling werd de Schoolstraat enkele richting vanuit de kern richting Antwerpsesteenweg. Dat leverde zeer veel voordelen op voor de straat zelf.

Vanaf 1 augustus maken we van alle straten van de zone 30 in het dorpscentrum, waar ook de Schoolstraat toe behoort, fietsstraten.

Helaas bleek het probleem te verschuiven naar omliggende straten. In sommige straten verdubbelde het autoverkeer, van 1500 naar ruim 3000 auto’s per dag. Het eenrichtingsverkeer in de Schoolstraat zullen we dus niet weerhouden na de proefperiode, enkele andere maatregelen van het circulatieplan blijven wel overeind. Vanaf 1 augustus maken we van alle straten van de zone 30 in het dorpscentrum, waar ook de Schoolstraat toe behoort, fietsstraten. Dat zou de fietsers toch meer ruimte moeten geven. AWV heeft intussen ook de lichtenregeling aan het kruispunt aangepast zodat fietsers die van Hofeinde komen een voorstart hebben. Zij kunnen dus voor de auto’s de Schoolstraat inrijden. Als die dan ook nog een fietsstraat wordt en auto’s fietsers niet meer mogen inhalen, is dat toch een grote stap vooruit.’

Mentaliteit

Bij snelheidscontroles in de gemeente blijken zeven van de tien overtreders inwoners van Vosselaar zelf te zijn. ‘Wellicht zal dat percentage in dezelfde grootteorde liggen als we het autoverkeer in de gemeente in zijn geheel bekijken. Dat staat haaks op het aanvoelen van onze inwoners dat er te veel sluipverkeer is. Wij zijn zelf grotendeels de oorzaak van dat sluipverkeer. Dat betekent dat we misschien vooral moeten werken aan de mentaliteit van de eigen inwoners. Zij nemen nog veel te vaak de auto voor de kleinste verplaatsingen en zijn op die manier een deel van het probleem. Voor inwoners die omwille van bepaalde redenen écht wagenafhankelijk zijn, blijft er in de toekomst enkel genoeg ruimte over wanneer anderen wat vaker de wagen aan de kant laten staan.’ Het intergemeentelijke mobiliteitsplan van de vier gemeenten van de stadsregio Turnhout heeft de ambitie om het aantal verplaatsingen met het openbaar vervoer, de fiets of te voet te verdubbelen en het aantal autoverplaatsingen met een kwart te doen afnemen. ‘Dat zal niet lukken zonder een mentaliteitswijziging bij de eigen inwoners. We hebben een gespecialiseerd bureau in de arm genomen om ons daarin bij te staan.’

 

Interessant

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Fietsstraten in Europa: wat leren we uit de praktijk?

Nieuws

De opmars van fietsstraten in Vlaanderen: 221 gemeenten hebben een of meerdere fietsstraten

Nieuws

Genomineerde in de kijker: Zutendaal #fietsgemeente