Testfase veiligere omgeving basisschool Wortel


Met het project School-straten wil Hoogstraten de onmiddellijke omgeving van haar acht basisscholen herinrichten. Telkens wordt een participatief traject gelopen met leerlingen, ouders, leerkrachten, directie en buurtbewoners. Intussen is de vijfde school aan de beurt, in de deelgemeente Wortel.  

Sinds het begin van het schooljaar worden in de directe omgeving van de basisschool in Wortel enkele proefopstellingen getest die meer ruimte moeten geven aan stappende en fietsende kinderen. ‘De gemeentelijke basisschool heeft twee vestigingen, één voor de kleuters en de eerste graad van het basisonderwijs en één voor de tweede en derde graad. Tussen de twee vestigingen loopt de N124, Worteldorp,’ zegt Veronique Aernouts, projectmedewerker School-straten bij de stad. ‘In de proefopstelling hebben we aanvankelijk de twee schoolingangen langs de drukke gewestweg afgesloten en enkel de twee in rustigere straten behouden. Intussen hebben we besloten om eentje langs de gewestweg weer te openen omdat hij vanuit een woonwijk via een trage weg veilig bereikbaar is.’ 

Fietslint 

De grootste ingreep is het instellen van een lint van aaneensluitende fietsstraten van de ene vestiging van de school naar de andere. Het verkeer op het fietslint heeft voorrang aan de kruispunten. Behalve aan dat met de gewestweg. ‘Daar is een nieuw zebrapad aangelegd. Twee gemachtigd opzichters helpen de kinderen ‘s morgens bij het oversteken, in de namiddag doen leerkrachten dat. De straat van de kleuterschool is enkele richting geworden, behalve voor fietsen en bromfietsen. Daardoor kunnen we de rijbaan ter hoogte van de school versmallen en er een wachtruimte voor ouders en een fietsenparking creëren. Het fietslint is in elk geval een groot succes, ouders en kinderen zijn zeer enthousiast. Het wordt ook buiten de schooluren al frequent gebruikt door fietsers.’ De proefopstelling blijft tot aan de kerst staan, vanaf de herfstvakantie worden de maatregelen door alle partners samen grondig geëvalueerd.   

Lees ook het overzichtsartikel over het project School-straten

 

Dit vind je zeker ook interessant

Interview

School-straten: Hoogstraten werkt aan veilige schoolomgevingen

Nieuws

Tijdelijke fietsinfrastructuur omwille van COVID-19

Nieuws

Genomineerden Verkeersveiligheidsprijs bekend