Tijdelijke fietsinfrastructuur omwille van COVID-19


Fietsberaad Vlaanderen stelt oplossingen voor om het toegenomen fietsverkeer meer ruimte te geven én tegelijkertijd rekening te houden met de veiligheidsmaatregel om 1,5 meter fysieke afstand te houden. Het concept ‘schoolstraten’ kan een uitkomst bieden op het moment dat scholen weer opengaan. Het stimuleert ouders en kinderen om de fiets te nemen en zo de druk op het openbaar vervoer en de autodrukte rond de schoolomgeving te beperken. Fysiek afstand houden aan de schoolpoort wordt hierdoor ook eenvoudiger.

De COVID19-situatie zorgt op verschillende plaatsen voor een wijziging in de manier waarop mensen zich verplaatsen. De meetgegevens van o.a. Telraam tonen aan dat het aandeel van zowel het fietsverkeer als het aantal voetgangers in de modal split is gestegen. Wanneer de veiligheidsmaatregelen afgebouwd worden, mogen we aannemen dat het fietsverkeer verder zal toenemen. Mensen die vroeger het openbaar vervoer gebruikten, blijven mogelijk fietsen. Voor wegbeheerders is het een uitdaging om voldoende ruimte te creëren voor het (toenemend) fietsverkeer, want het is niet evident om overal de regels inzake afstand houden toe te passen.

Zeker aan de schoolpoort wordt het een uitdaging om de afstandsregel van 1,5 meter te respecteren. Steden en gemeenten kunnen door het toepassen van het concept ‘schoolstraat’ de straat waarin de school gelegen is, aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Ze is dan enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers waardoor er letterlijk meer ruimte beschikbaar is voor iedereen. Dat stimuleert ouders en kinderen om de fiets te nemen en tegelijkertijd fysiek afstand te houden aan de schoolpoort.

Wegbeheerders kunnen ook op andere plaatsen ruimte maken voor fietsverkeer

Verplaatsingen voor woon-school- en woon-werkverkeer, vragen ook om maatregelen om de afstandsregels te respecteren en meer ruimte te geven aan de fiets. Het inrichten van woonerven, de realisatie van doorlopende straten, minder autoverkeer op landbouwwegen, inrichten van tijdelijke fietspaden, verbreden van bestaande fiets- en voetpaden, … het zijn enkele maatregelen die de capaciteit op fietsroutes kunnen verhogen. Daarnaast vormen stallingsmogelijkheden voor de fiets  en het beperken van wachttijden aan kruispunten belangrijke hefbomen om lokaal aan de slag te gaan en meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers.

Alle documentatie, goede voorbeelden uit binnen- en buitenland en praktische tips naar aanleiding van de coronacrisis bundelt Fietsberaad Vlaanderen op de webpagina Maatregelen fietsverkeer omwille van COVID-19.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Fietsnet Genk wijst de weg

Nieuws

1 op 3 bus- en tramgebruikers stapt over op de fiets

Nieuws

Benelux-ministers inspireren Europees fietsbeleid