Genomineerden Verkeersveiligheidsprijs bekend


24 organisaties dongen mee naar de Vlaamse Verkeersveiligheidsprijs. Deze drie zijn de genomineerden. Op 18 maart wordt de winnaar bekend gemaakt op het Vlaams Congres Verkeersveiligheid.

Het fietsproject: de Gentse flikken in meer dan een champetterrol

Het aantal fietsers in Gent stijgt elk jaar sterk. Maar deze toename zorgde ook voor nieuwe spanningen tussen de verschillende weggebruikers. Daarom ontwikkelde de politiezone Gent een actieplan dat focust op hoffelijkheid, fietsveiligheid en naleving van de verkeersregels.

Na een dataverzameling over fietsongevallen, bracht ze verschillende organisaties samen (stadsdiensten, burgers, UGent, XIU, Fietsberaad Vlaanderen…) om een nieuwe aanpak uit te werken. Met de hulp van de partnersorganiseert de zone grootschalige sensibiliseringsacties en campagnes. Dat doet ze onder een herkenbare stijl, zoals ‘Fiets Wijzer’, ‘Top! Helm op kop!’, ‘De kater komt later’. Het korps deelt de acties via sociale media aangevuld met nuttige informatie en de resultaten van repressieve acties. Door de evenwichtige combinatie van handhaving, sensibilisering en communicatie, wil de PZ Gent tot een duurzame gedragswijziging komen. Kortom: de Gentse flikken in meer dan een ‘champetterrol’.

SAVE 2.0

Met het SAVE-charter spoorde Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) al meer dan 100 steden en gemeenten aan om een veiliger mobiliteitsbeleid te voeren. Met SAVE 2.0 gaan OVK en de Vlaamse overheid nog een stapje verder.

Samen met de pilootstad Brugge ontwikkelden ze een methodiek om lokale ongevallen te analyseren. Hierbij houden ze rekening met allerlei omgevingsfactoren, het gedrag en de interactie tussen weggebruikers. Een lokale adviesgroep met medewerkers uit de preventie- en mobiliteitsdienst, politie, OVK en de Vlaamse overheid voert de analyse uit. Vervolgens stelt ze een maatregelenpakket per ongeval op met educatieve, faciliterende en handhavingsacties. Na de positieve evaluatie in Brugge kunnen binnenkort ook de andere SAVE-gemeenten hiermee aan de slag.

School-straten

Met het project School-straten kijkt Hoogstraten met een kindvriendelijke bril naar de omgeving van de acht basisscholen in de stad. Elke school volgt hiervoor hetzelfde participatietraject:

  1. Via een belevingsonderzoek vertellen kinderen hoe ze de mobiliteit rond de schoolpoort beleven.
  2. De stad formuleert samen met kinderen, ouders, buurtbewoners, politie en andere experts uitdagingen en oplossingen per school.
  3. Maatregelen worden eerst getest met proefopstellingen.
  4. Is de testopstelling geslaagd? Dan worden de proeven tot permanente maatregelen omgevormd.

De stad creëerde een grote betrokkenheid door open te communiceren met flyers, video’s en een overkoepelende website. 2 scholen hebben het traject ondertussen succesvol doorlopen. Door met kinderen, volwassenen en verschillende organisaties samen te werken, zorgt de stad voor een betere bewegingsvrijheid en minder CO2-uitstoot in schoolomgevingen.

 

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Rapport – Gezonder naar school door de schoolstraat

Praktijk

Schoolstraat met autovrij schoolplein geeft boost aan fietsende lagereschoolkinderen in Sint-Pieterinstituut Turnhout

Nieuws

Tijdelijke fietsinfrastructuur omwille van COVID-19