Duurzame betonnen fietszonetegels in Boechout


Samenvatting

De gemeente Boechout merkte jaar na jaar dat de gebruikelijke thermoplaststickers, gebruikt voor het aanduiden van fietszones, soms al na zes maanden versleten waren. Bij druk bereden straten sleten ze sneller dan gewenst, waardoor men op zoek ging naar een duurzame oplossing: de betontegel.

Projectbeschrijving

Er waren een aantal momenten die de gemeente gemakkelijk kon aangrijpen om de betontegels te plaatsen. Vooreerst is de regelgeving rond fietsstraten op federaal niveau gewijzigd in 2023. Men spreekt niet langer van fietsstraten, maar van fietszones. Ideaal moment dus om de wijzigingen meteen op een duurzame manier door te voeren. Anderzijds kaderden de betontegels in een breder beleid. Boechout wilde in de zomer van 2023 extra fietszones creëren, onder andere met het oog op veiligere schoolroutes. De gemeente wil ook alle routes uniform aanduiden en tegelijk wil het bestuur de bestaande fietszones leesbaar maken. Ook hier komt de betontegel dus goed van pas.

De volgende aanduidingen werden gebruikt bij de start van een fietszone:

 • Bij asfalt: thermoplast over de halve of volledige rijbaan met rode ondergrond en een groot logo.
 • Bij betonstraatstenen: een duurzame betontegel met de aanduiding FIETSZONE.
 • Op strategische plaatsen een herhalingslogo (in thermoplast of betontegel in geval van betonstraatstenen of kleiklinkers).

De doelstelling was om fietsers een veiligere ruimte te geven op de rijweg en de snelheid van gemotoriseerde voertuigen te reduceren. Waar mogelijk werden in het midden van de rijbaan middengeleiders van kasseien geplaatst. Hierdoor is de fietszone leesbaarder en wordt de maatregel van de fietszone versterkt. Hinder voor scholen en andere weggebruikers was beperkt doordat de uitvoering plaatsvond in fases en tijdens schoolvakanties.

Betrokken partijen en participatie

Voor de uitvoering van de maatregelen werd eerst de verkeerssituatie onder de loep genomen. Daarna volgden gesprekken met bewoners, middenstanders en andere groepen. Bovendien kon elke inwoner deelnemen aan de bewonersvergaderingen.

De politie werd geconsulteerd, net als de mobiliteitsraad die al meer dan 30 jaar kan rekenen op vrijwillige inwoners met een hart voor verkeersveiligheid. Aan de hand van de resultaten, bemerkingen en adviezen die hieruit voortkwamen, werden de voorstellen verder uitgewerkt door de Dienst openbare werken en mobiliteit waarna zij het college konden adviseren. Daarop volgde dan de uiteindelijke collegebeslissing voor het invoeren van de tegel en het uniformiseren van de fietszones.

De Dienst Openbare Werken en Mobiliteit stond aan het roer van de uitwerking van de maatregel. Doordat zij samen onder één dak zitten, beschikken de medewerkers over uitgebreide kennis van beide terreinen. Dit zorgt ervoor dat overleg vaker en efficiënter kan plaatsvinden, en dat de opvolging van maatregelen gericht kan worden gestuurd. Bijvoorbeeld de organisatie van de nodige omleidingen, de planning tijdens schoolvakanties, de inzet van technische kennis, het beheer van budgetten, de aanvraag en kennis van subsidies, en het begrip van fietsen dat in hun DNA zit.

Evaluatie

De gemeente merkt nu al dat de betontegel een duurzame keuze is. Hoewel de plaatsing duurder en ingrijpender is dan bij thermoplast, blijkt de betontegel op lange termijn vijf keer duurzamer te zijn. Thermoplast moet veel sneller worden vervangen en opnieuw geplaatst, wat de kosten opdrijft. Over een periode van zes jaar wegen de kosten van de betontegel dan ook gunstiger door dan die van thermoplast.

2023

 • Totale budget: € 30.000
 • Financiële partners:
  • Gemeente Boechout: €15 000 (50%)
  • Vlaamse overheid, via subsidies voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op schoolroutes: €15 000 (50%)
 • Indeling budget:
  • €3000 per locatie, 10 locaties in totaal

Initiatiefnemers

 • Gemeentebestuur Boechout
 • Dienst Mobiliteit

Contact

Joke Schepens

 • Diensthoofd openbare werken en mobiliteit,
  joke.schepens@boechout.be
 • 03/ 460 06 43

Locatie

Boechout

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Gent, Dilsen-Stokkem en Boechout zijn fietsgemeentes van 2024

Nieuws

De opmars van fietsstraten in Vlaanderen: 221 gemeenten hebben een of meerdere fietsstraten

Praktijk

Fietsstraat Victor Heylenlei in Boechout