Fietsbeleid en-monitoring op landbouwwegen

Ook op landbouwwegen moet je als lokaal bestuur het fietsverkeer opvolgen. Leg doelstellingen en beleidsacties vast in een fietsbeleidsplan en volg de realisatie op. Op die manier hou je overzicht en weet je waar de grootste uitdagingen liggen. Het is zinvol om ook verschillende partners en stakeholders bij de uitwerking te betrekken.

Dit moet je zeker lezen over fietsbeleid en monitoring op landbouwwegen

Fix the Mix

Rapport Fix the Mix op landelijke wegen

Nieuws

Presentaties studiedag “Fix the Mix op landelijke wegen”

Praktijk

Fietsers en landbouwverkeer (Zeeland)