Fietsgebruik voor het woon-werkverkeer


De federale regering keurde vorige jaar in september “Be Cyclist” goed, het eerste federaal Actieplan ter promotie van de fiets. Een belangrijk deel van dit actieplan heeft betrekking op het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer.

Dit verslag biedt inzicht in het gebruik en het potentieel van de fiets als vervoermiddel voor het woon-werkverkeer. Verder geeft het een kijk op de verschillende voordelen en maatregelen die het fietsgebruik onder pendelaars kunnen bevorderen, net als op de obstakels die pendelaars verhinderen om de fiets te gebruiken.

Dit verslag is grotendeels gebaseerd op de federale diagnostiek woon-werkverkeer, de ruimste bevraging  over de mobiliteit van werknemers in België. Uniek aan dit verslag is dat de Raden een analyse hebben uitgevoerd op het niveau van de paritaire comités, waar op dit moment het zwaartepunt ligt van het sociaal overleg over regelingen voor fietspendelaars.

Een belangrijk deel van het verslag gaat over de (sub)sectorale afspraken over werkgeversvergoedingen voor woon-werkverplaatsingen met de fiets. De bedragen en de modaliteiten van deze vergoedingen blijken in de diverse paritaire (sub)comités sterk uiteen te lopen. Om deze verschillen beter te begrijpen, hebben de Raden een kleinschalig onderzoek uitgevoerd naar de beweegredenen achter de (sub)sectorale regelingen voor fietspendelaars.

Lees hier het verslag: crb-2022-2655-het-fietsgebruik-woon-werkverkeer

Dit vind je zeker ook interessant

Document

Evolutie van fietsgebruik en fietsveiligheid in Vlaanderen: een vergelijking met Nederland en Denemarken

Document

Meer werknemers nemen de fiets

Nieuws

Federale regering lanceert BE CYCLIST