Meer werknemers nemen de fiets


Het fietsen naar het werk neemt sterk toe. Dat geven de cijfers van de FOD Mobiliteit aan. Die stelde vorige week de resultaten voor van de “federale diagnostiek”, een enquête die de verplaatsingen van werknemers in kaart brengt bij alle werkgevers die meer dan 100 personeelsleden tellen.

In Vlaanderen heeft fiets aandeel van ruim 20%

In heel België neemt het belang van de fiets toe in het woon-werkverkeer, in alle gewesten, in vergelijking met de vorige enquête vier jaar geleden. De fiets heeft in Vlaanderen een aandeel van 20,8% in het woon-werkverkeer. Voor Wallonië en Brussel is dat 2,4% respectievelijk 7,2%. Globaal genomen gaat in België 14,1% van de werknemers met de fiets naar het werk.

De enquête vergelijkt ook het fietsgebruik in 12 grootste stedelijke regio’s in België. Voor het ganse land levert dat weinig verschil (14,2% vs 13,9%, stedelijk vs niet-stedelijk). Wanneer we echter kijken naar de evolutie in de tijd, en specifiek voor Vlaanderen, dan steeg het fietsgebruik (+100%) in de stedelijke regio’s van 12,8% (2005) naar 25,5% (2021), terwijl de stijging in niet-stedelijke regio’s beperkter is (+50%, van 12,1% naar 18,1%). Opvallend is dat ook het autogebruik in de steden nog (heel beperkt) toeneemt.

Fietsparkeervoorzieningen ondersteunen hoger fietsgebruik

De fiets is vooral sterk vertegenwoordigd in verplaatsingsafstanden tot 15km (29% tot 5 km, 15% tot 15 km, maar ook tot 30km haalt de (elektrische) fiets nog een aandeel van 10%.

De FOD Mobiliteit wist ook te achterhalen dat het voorzien van een overdekte fietsstalling voor de werknemers het fietsgebruik met +34% fietsgebruik kan doen toenemen, als die vandaag nog noet aanwezig is. Ook positief is dat nagenoeg alle Vlaamse werkgevers (98%) de fietsvergoeding toekennen.

Meer cijfers, ook over het aandeel van de andere verplaatsingswijzen, zijn terug te vinden in het rapport van de FOD Mobiliteit.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Fietsgebruik voor het woon-werkverkeer

Nieuws

Gent maakt spitspunten voor woon-werkverkeer

Nieuws

Dubbel zoveel werknemers op de fiets naar het werk