Fietsparkeervoorzieningen bij het eerste regionale Limburgse Hoppinpunt in Hechtel-Eksel


Samenvatting

Op 1 september 2022 werd het eerste Limburgse regionale Hoppinpunt Hechtel Kruispunt officieel geopend ter hoogte van het kruispunt Peerderbaan – Lommelsebaan waar overgestapt kan worden tussen bus, fiets en de auto. Het knooppunt is efficiënt ingericht en voorziet in een scheiding tussen gemotoriseerd verkeer en fietsers. De overdekte fietsenstalling houdt rekening met verschillende types fietsen en is voorzien op een groei in de fietsparkeerbehoefte.

Projectomschrijving

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft samen met de vervoerregio Limburg en de gemeente Hechtel-Eksel gewerkt aan een state of the art Hoppinpunt: aan alles is gedacht om de actieve weggebruiker te faciliteren. De locatie houdt rekening met de aangepaste toekomstige dienstregelingen: de oorspronkelijke halte op de Hasseltsebaan werd verplaatst naar de Lommelsebaan. Voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken via twee comfortabele doorsteken in de buurt. Dit verkleint de wandel- of fietsafstand richting de bushaltes van het Hoppinpunt. Het Hoppinpunt bevat 88 (waterdoorlaatbare) parkeerplaatsen, waarvan 6 voor personen met een beperkte mobiliteit, een pakjesautomaat, een overdekte wachtzone voor de bushaltes en borden met real-time info over de dienstregeling.

Unieke fietsenstalling

Bij veel fietsparkeervoorzieningen aan Hoppinpunten is er nog veel werk aan de winkel: het onkruid staat kniehoog, de stalling is niet kwalitatief of weesfietsen staan er al geruime tijd. AWV hanteert het uitgangspunt dat een kwalitatieve fietsenstalling een essentieel onderdeel is van elk Hoppinpunt, ongeacht de categorie of ruimtelijke context. AWV vertrok samen met de partners van eerdere ervaringen uit het verleden en voorzag daarom in een combinatie van fietsrekken en beugels, waarbij voldoende aandacht werd besteed aan de hart-op-hartafstand. Er werd gekozen voor een hoog-laag systeem met wielhouder voor een breed gamma aan banddiktes en een tussenafstand as op as van 60 cm. De fietsbeugels zijn ontworpen met ronde buizen en voorkomen schade of verwondingen aan zowel fiets als fietser. Bovendien zijn ze uitgerust met een extra dwarsstang, handig voor de toegankelijkheid en detectie van de stalling door personen met een visuele beperking.

De fietsenstallingen zijn daarnaast eenvoudig uit te breiden met aanbouwmodules. De modulaire luifels over de stalling zijn zo ontworpen dat ze voldoende beschutting bieden, maar ook ruimte laten voor voldoende natuurlijke lichtinval. Indien nodig kan op termijn ook bijkomende verlichting aangebracht worden. De luifels zijn daarnaast hoger geplaatst, zodat de stalling makkelijk opgeschaald kan worden naar een meerlagig systeem indien er nood is aan extra parkeerbehoefte. Momenteel is er voorzien in een capaciteit van 36 fietsparkeerplaatsen voor gewone fietsen en 8 buitenmaatse fietsen, met daarbovenop nog eens 15 fietslockers en een fietsherstelpunt.

Betrokken partijen

AWV werkte voor de realisatie van het Hoppinpunt nauw samen met De Lijn en de gemeente Hechtel-Eksel. Daarnaast werden verschillende kanalen gebruikt om mensen te informeren: de betrokken omwonenden ontvingen bewonersbrieven en er werden (online) infosessies georganiseerd om eventuele bezorgdheden te bespreken en uit te klaren. Zo hadden enkele buurtbewoners vragen bij de parking die langs of achter hun perceel zou komen te liggen. Door het organiseren van de infosessies kon men kort op de bal spelen om deze bezorgdheden aan te pakken. Dit zorgde mee voor een vlotte realisatie van het project. Het brede publiek werd op de hoogte gehouden via een webpagina en een digitale nieuwsbrief.

Evaluatie

De fietsenstalling aan het Hoppinpunt in Hechtel-Eksel houdt rekening met de meeste onzekere factoren: capaciteit, groeiende fietsparkeerbehoefte, verschillende gebruikers, types fietsen en zelfs een mogelijke wijziging van de locatie. Op deze manier wil AWV zo flexibel mogelijk inspelen op wijzigende tendenzen en behoeftes.

Resultaten van het gebruik zijn op dit moment nog niet bekend. Een algemene evaluatie wordt voorzien wanneer de fase van basisbereikbaarheid volledig is uitgerold: dit zal immers wijzigingen meebrengen van de vervoersstromen op deze locatie.

Investering

2022 ( vanaf 9 mei tot eind augustus 2022. Opening in september 2022)

  • Totale budget: raming +- €700.000 excl. BTW
  • Financiële partners: grotendeels ten laste van de Vlaamse Overheid (rechtstreeks + subsidies)

Initiatiefnemers

  • Agentschap Wegen en Verkeer Limburg

Contact

  • Ben Janssens AWV (Projectmanager)
  • Sep Vandijck AWV (Communicatieverantwoordelijke)
  • Yves de Beleyr

Locatie

Hechtel-Eksel

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

(Overdekte) fietsenparkeerplaatsen in Lommel

Rapport

Fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten