Fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten


Stations en haltes van het openbaar vervoer zijn belangrijke knooppunten voor fietsers. Lokale en regionale overheden kunnen met een goede uitrusting van deze mobiliteitsknooppunten meer mensen verleiden om de fiets te nemen. De bereikbaarheid van de stalling en het type en aantal beschikbare plaatsen zijn zeker belangrijke elementen. Daarnaast kunnen ook eigenaars van dergelijke stallingen strategieën ontwikkelen om de capaciteit te verhogen of het beheer te vereenvoudigen. Ook de bereidheid tot gebruik neemt toe met de aanwezigheid van bewaking. Een visie op de ontwikkeling van de stalling is dus essentieel.

The New Drive en Mobiel21 onderzochten in opdracht van Fietsberaad Vlaanderen de huidige en wenselijke situatie aan knooppunten. Samen met alle relevante stakeholders (steden en gemeenten, de Vlaamse overheid, NMBS, De Lijn, Fietsersbond, Fiets & Werk) gingen we de volgende zaken na:

  • Welke fietsparkeerbehoeften zijn er aan de verschillende knooppunten?
  • Wat zouden fietsende klanten van het openbaar vervoer standaard mogen verwachten?
  • Hoe kan fietsparkeren efficiënt en kostenbewust evolueren?

Het onderzoek legde een focus op het ontwerp, het beheer en de organisatie, de capaciteit en nieuwe technologische ontwikkelingen of mogelijkheden binnen het fietsparkeren zelf.

De problematiek van weesfietsen – die weliswaar sterk verbonden is met het fietsparkeren aan knooppunten – wordt in dit onderzoek niet behandeld. Dit onderzoek behandelt de basisaspecten van kwaliteitsvolle en diefstalveilige parkeerplekken voor fietsen aan knooppunten

Drie onderdelen

Het eindresultaat bestaat uit drie delen: (I) VISIE, (II) AAN DE SLAG en (III) TOOLS en kan je in bijlage terug vinden.

Deel I: Visie

Deel I inventariseert eerst de huidige manier van werken en de behoeften van fietsers. Vervolgens geeft het aan hoe een nieuwe visie op fietsparkeren aan knooppunten aan de behoeften van fietsers kunnen tegemoetkomen én waarmee vervoersaanbieders hun reizigers beter zouden kunnen bedienen. Vanuit die visie maken we ook de vertaalslag naar concrete typologieën van stallingen op het terrein.

Deel II: Aan de slag

Het tweede deel maakt de vertaalslag van de visie naar de aanpak op het terrein. Dit deel focust op de toepassing van de verschillende stallingstypologieën door steden en gemeenten en vervoersaanbieders of ontwerpers van knooppunten.

Deel 3: Tools

Het laatste deel reikt een aantal concrete instrumenten en schema’s aan die steden en gemeenten, wegbeheerders en openbaar vervoermaatschappijen kunnen gebruiken wanneer ze de stallingsbehoeften willen analyseren, de nood aan nieuwe fietsstalling willen inschatten of een fietsparkeergebouw willen ontwerpen.

Lees het eindresultaat in de bijlage: (I) VISIE, (II) AAN DE SLAG en (III) TOOLS.

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Lerend netwerk Fietsparkeren: excursie Eindhoven

Praktijk

Fietsparkeervoorzieningen bij het eerste regionale Limburgse Hoppinpunt in Hechtel-Eksel

Nieuws

Lerend netwerk fietsparkeren: presentaties beschikbaar