Fietsparkeren bij stations

Aan openbaarvervoerknopen zijn fietsenstallingen, die de behoefte en verdere groei van het fietsverkeer kunnen opvangen, essentieel. Bij de situering van de stalling moet voldoende rekening worden gehouden met een veilige en directe route. Vooral de verschillende passantenstromen goed uit elkaar houden, is in een stationsomgeving een uitdaging. Grote stallingen vragen om bijkomende dienstverlening en toezicht. Diefstalveiligheid én voldoende ruimte, ook voor buitenmaatse fietsmodellen, zijn belangrijke ontwerpeisen.

Wat zegt Fietsberaad Vlaanderen over fietsparkeren bij stations?

Fietsers willen hun fiets met een gerust hart kunnen achterlaten en onbeschadigd terug aantreffen. Jaarlijks worden 35.000 aangiftes van  fietsdiefstallen gedaan. Goede én veilige stallingsfaciliteiten kunnen helpen om de angst de fiets te verliezen bij mensen weg te nemen.

Lees meer

Dit moet je zeker lezen over fietsparkeren bij stations

Artikel

Modernisering van fietskluizen aan Nederlandse stations

Artikel

Fietsparkeren in Eindhoven: van beleid tot praktijk

Nieuws

Lerend netwerk fietsparkeren: presentaties beschikbaar