Advies Fietsparkeren aan stations


Dit advies over fietsparkeren aan stations concretiseert de ambities op maat van het station of de halte. Deze ambities en de bijhorende stappen vormen een belangrijke input voor het nieuwe openbaredienstcontract dat de federale overheid en de NMBS momenteel voorbereiden.

In 2017 werkte Fietsberaad Vlaanderen aan het rapport “Fietsparkeren aan Mobiliteitsknooppunten”. Dat rapport formuleert een visie (ideaalbeeld) op de voorzieningen rond fietsparkeren aan stations en haltes. Een tabel geeft weer welke fietsparkeervoorzieningen in een stationsomgeving of aan een openbaarvervoerhalte wenselijk zijn. Hoe de groei van het fietsverkeer kan worden opgevangen? En wat met het faciliteren van de overstap naar het openbaar vervoer?

Het voorliggende advies geeft bijkomende handvaten om dit ideaalbeeld na te streven. In dit advies is een stappenplan uitgewerkt (welk is de eerste stap of uitbreiding, welke voorwaarden dienen vervuld voor volgende stap, enz.). Dat kan relevant zijn wanneer NMBS en lokale besturen met elkaar in gesprek gaan over de fietsparkeervoorzieningen. De NMBS-fietsstrategie, voorgesteld in mei 2021, biedt een aanknopingspunt. Daarin geven ze aan zich bewust te zijn van het feit dat meer én betere fietsparkeervoorzieningen nodig zijn. Ook in het kader van de vervoerregio’s en de nieuwe mobiliteitsvisie (basisbereikbaarheid, HOPPIN-punten,…) is dat uiteraard belangrijk. Fietsberaad Vlaanderen maakte dit advies ook rechtstreeks over aan de NMBS.

Voor de opmaak van dit advies werden het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en de VVSG vzw als belangrijke stakeholders van Fietsberaad Vlaanderen betrokken. Studiebureau The New Drive ondersteunde het proces.

Fietsen langs het station Antwerpen-Berchem

Dit vind je zeker ook interessant

Artikel

Modernisering van fietskluizen aan Nederlandse stations

Artikel

Fietsparkeren in Eindhoven: van beleid tot praktijk

Nieuws

Tien cijfers over fietsparkeren aan Nederlandse treinstations