“24u zone” fietsparkeren getest in Antwerpen-Berchem


Fietsberaad Vlaanderen en imec testen momenteel de ‘24U zone’ uit in Antwerpen-Berchem. Dat doen ze samen met verschillende partners betrokken in het fietsparkeren. Het proefproject onderzoekt tot 19 mei of het fietspendelaars een vrije plek kan garanderen vlakbij het perron.

Fietsberaad Vlaanderen en imec testen momenteel met een aantal fietspartners het proefconcept ‘24U zone’ uit in Antwerpen-Berchem. Dit concept zou fietspendelaars een vrije plek vlakbij het perron kunnen garanderen. De Vlaamse Overheid streeft de ambitie na dat 40% van alle verplaatsingen in Vlaanderen gebeuren met duurzame vervoersmiddelen. De combinatie “fiets + openbaar vervoer” kan daarin een belangrijke hefboom zijn. Maar dat vraagt dat er meer geïnvesteerd wordt in diefstalveilige en vlot toegankelijke fietsstallingen. Fietsberaad Vlaanderen, de steden Antwerpen, Gent en Leuven, de NMBS, de Fietsersbond, de Vlaamse Overheid, ProVelo, Fiets & Werk en de Waalse fietsersbond Gracq realiseerden daarvoor in 2018 velopark.be – een platform met alle fietsenstallingen van het land. Het platform is het digitale fundament om ook in de stalling zelf een schaal- en kwaliteitssprong te kunnen maken.

Samen met het Mobilidata-programma (met ondersteuning van imec), de NMBS en de steden Leuven, Gent en Antwerpen werkte Fietsberaad Vlaanderen een proefconcept uit om het stallen van fietsen sneller, comfortabeler, efficiënter en veiliger te maken. In eerste instantie ligt de focus van het proefconcept op de grote stallingen aan stations. Die vormen immers het gros van de overdekte fietsenstallingen in ons land. Er werd onder andere naar het voorbeeld van de Nederlandse Spoorwegen gekeken, waar fietsers in- en uitchecken, 24u gratis mogen stallen en daarna 1,25 euro per dag betalen (dit geldt ook voor alle 12.500 plekken in de grootste fietsenstalling ter wereld, in Utrecht). Met als gevolg dat fietsen veel minder lang doelloos geparkeerd blijven, en er meer ruimte vrijkomt voor frequente pendelaars. Onder andere dit systeem zorgt voor een tevredenheidsgraad van 92,4% bij Nederlandse fietsers over de stationsstallingen. Fietsers vinden er ook makkelijker een vrije plek.

Een vertaalslag van het concept werd gemaakt naar de Vlaamse context, waarbij het onderzoek actief inzet op automatische detectie van de fiets. Zo is er weinig tot geen personeel nodig en moet de fietser zelf ook geen badge gebruiken of deuren openen en sluiten. De fiets wordt uitgerust met een draadloze RFID-tag die automatisch herkend wordt als de fietser de stalling binnenrijdt en verlaat. Het proefconcept kreeg de naam ‘24U Zone’ en bestaat uit een afgebakende zone vlakbij de sporen. Fietsen mogen door de testgebruikers hier voor een periode van maximum 24u gestald worden, naar analogie met het Nederlandse model. Er wordt onder andere onderzocht of die termijn volstaat volgens de testgebruikers. Uiteraard blijven er voldoende andere stallingen beschikbaar waar fietsen ook voor langere tijd kunnen blijven staan.

Het gaat om een proefopstelling om het concept, de technologische middelen, de tevredenheid van gebruikers en de impact op het beheer uit te testen. Het feit dat dit proefconcept wordt getest in een fietsenstalling van NMBS, betekent niet dat de spooronderneming ook finaal zal kiezen voor deze oplossing.

Na een technische test aan de Korenmarkt in Gent, proberen fietsers het concept momenteel (tot 19 mei) uit in de stationsstalling van Antwerpen-Berchem. Het Mobilidata programma, met ondersteuning van imec, heeft er een testopstelling gebouwd met draadloze detectie. Een app en sms berichten houden gebruikers op de hoogte van de locatie van hun fiets en hoe lang die al gestald is. Medewerkers van het Fietspunt hebben toegang tot een dashboard, waarmee ze ook berichten kunnen sturen naar de (anonieme) eigenaars van een fiets.

Voor de testpersonen wordt een gegarandeerde fietsparkeerplek voorzien vlakbij de sporen en de fietssnelweg. We onderzoeken in welke mate dit pendelaars kan motiveren om met de fiets naar het station te komen en of deze werkwijze helpt om stallingen efficiënter te benutten. Daarnaast wordt bestudeerd of dit concept ook op grotere schaal toegepast kan worden en of daarvoor nog aanpassingen nodig zijn. Momenteel loopt de technische detectie van fietsen vlot en wachten we de feedback van de testgebruikers af. Alle stakeholders juichen in ieder geval nu al toe dat er actief samengewerkt en nagedacht wordt rond concrete oplossingen om fietsparkeren aan grote knooppunten nog efficiënter, veiliger en aangenamer te maken.

Lees hier het volledige rapport.

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Fietsparkeren in Grimbergen: de juiste fietsenstalling op de juiste plaats

Artikel

Modernisering van fietskluizen aan Nederlandse stations

Artikel

Fietsparkeren in Eindhoven: van beleid tot praktijk