Ruimtelijk geïntegreerde fietsenstalling bij station (Wetteren)

Wetteren integreerde haar fietsenstalling aan het station in de andere functionele onderdelen van het station tijdens het herontwerp van de stationsomgeving. Zo is de fietsparking nu ingebed in de onderdoorgang onder de sporen. Dat draagt bij aan de sociale controle in de onderdoorgang en zorgt eveneens voor een zeer vlotte connectie tussen de fietsenstalling en de spoorperrons.

De ontwikkeling van de fietsparking aan het station van Wetteren was een onderdeel van een breder project: de volledige herinrichting van de stationsomgeving. De gemeente ontwikkelde een geïntegreerde visie waarin de functies van alle elementen op elkaar afgestemd zijn om zo het station als intermodaal knooppunt te ontplooien. Ook de nieuwe fietsparking moest dus afgestemd zijn op de andere functionele onderdelen van het station.

Zo zorgt de integratie van de fietsenstalling met de onderdoorgang onder de sporen bijvoorbeeld voor meer sociale controle in de doorgang onder de sporen en een veiliger gevoel. Daarnaast wilde de gemeente Wetteren vermijden om de fietsenstalling, die typisch een grote oppervlakte inneemt, vlak bij het kleine, maar historisch waardevolle stationsgebouw te plaatsen.

De gemeente plaatste ongeveer 20 fietsrekken met elk 24 fietsplaatsen. Dat komt neer op een capaciteit van ongeveer 500 fietsen. In 2012 plaatste de gemeente een bijkomend fietsenrek met 144 plaatsen (6 rekken van 24 plaatsen) geplaatst.

Wetteren Fietsparkingstation

Initiatiefnemers

 • Gemeente Wetteren
 • NMBS
 • De Lijn

Contact

Joke Zanders

Stephan Van Den Langenbergh

Locatie

Stationsomgeving Wetteren

Betrokken partijen

Voor dit project werkte de gemeente Wetteren actief samen met verschillende partijen. Naast NMBS en De Lijn werden ook externe belanghebbenden zoals omwonenden, nutsmaatschappijen etc. betrokken.

Voor de uitwerking en de uitvoering van de geïntegreerde visie op de stationsomgeving werkte de gemeente Wetteren intensief samen met de NMBS en De Lijn. Elke fase van het ontwerp werd aan hen voorgelegd om inhoudelijk te bespreken en technisch advies te vragen.

De gemeente moedigde ook externe partijen, zoals omwonenden en nutsmaatschappijen om te participeren. Zo stelde ze de voorontwerpen en het finale ontwerp van de nieuwe stationsomgeving aan het publiek voor. Een tweetal weken voor de publieke infovergadering werden panelen met de beschrijving van het voorontwerp gepubliceerd in het stationsgebouw. Zo kon iedereen die dat wilde zich hierover informeren en zijn mening geven tijdens de publieke vergaderingen.

Ook tijdens de uitvoering van het project werden ze sterk betrokken. Deze aanpak zorgde ervoor dat de werfvergaderingen steeds uitgebreid en drukbezocht waren maar dat het ontwerp zelfs tijdens de uitvoeringsfase door alle partijen kritisch is bekeken en waar mogelijk is bijgestuurd.

Evaluatie

De fietsenstalling kent een enorm succes, met zelfs een overbezetting. Regelmatig houdt de gemeente een weesfietsenactie, en worden weesfietsen in samenwerking met de lokale politie verwijderd.

In 2012 zijn bijkomende fietsenrekken geplaatst aan de zuidkant van de sporen, omdat de capaciteit van de ondergrondse fietsenstalling ontoereikend bleek. Dat heeft echter het probleem aan de noordkant van het station niet opgelost, waardoor er ten noorden van de sporen nog steeds veel los gestalde fietsen staan. De gemeente zoekt naar mogelijke oplossingen met De Lijn en de NMBS. Een overkapping gecombineerd met een fietsgoot in de trappen onder de sporen zou misschien soelaas kunnen bieden.

Verder werd het volledige project (de vernieuwing van de stationsomgeving) erg positief geëvalueerd en ontving onder andere de Prijs Wivina Demeester (voor het deeldomein infrastructuur) van de Vlaamse Bouwmeester in 2005.

Investering

Ontwerp: 1998 – 2001

Uitvoering: 2001 – 2003

 • Totale budget voor de volledige herinrichting van de stationsomgeving: € 3 234 726
 • Financiële partners:
  • Vlaamse Overheid (fonds voor stadsvernieuwing): 5%
  • Gemeente Wetteren: 40%
  • NMBS: 40%
  • De Lijn: 15%
 • Indeling budget:
  • Het is niet mogelijk om een kostprijs te geven voor het geïntegreerde ontwerp van fietsenstalling afzonderlijk.
  • Fietsenstalling (gefinancierd en geplaatst door NMBS): tussen € 10 000 en € 20 000

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Transformatie van stationsomgeving Liedekerke

Nieuws

Grote steden staan verder op vlak van fietsparkeren, blijkt uit grootschale enquête (2017) bij Vlaamse Steden en Gemeenten

Nieuws

Antwerpen stapt in project voor fietsparkeerplatform