Ondergrondse fietsenstalling Sint-Pietersstation (Gent)

Het Sint-Pietersstation in Gent en de omgeving er rond word van 2004 t.e.m. 2022 grondig gerenoveerd en opgewaardeerd. Bij die renovatie hoort ook o.a. een grote ondergrondse fietsenstalling. In november 2012 werd alvast een eerste deel van die nieuwe fietsparking onder het busstation van De Lijn in gebruik genomen.

In het hele project ‘Gent Sint-Pieters’ wordt veel aandacht besteed aan de verschillende vervoersmiddelen die een dergelijke site samenbrengt. Naast de vernieuwing van het busstation van De Lijn en het realiseren van een pendelparking, besteed de projectgroep een bijzondere aandacht aan fietsers. Meer specifiek is het de bedoeling dat op termijn 11.000 fietsers hun fiets kwijt kunnen in een van de al dan niet bewaakte en overdekte fietsenstallingen.

Capaciteit

Het deel van de ondergrondse fietsenstalling dat in 2012 werd geopend, biedt momenteel plaats aan een kleine 2400 fietsen. Ook aan de achterzijde van het station voorziet de projectgroep een ruime parking, namelijk 3500 plaatsen.

Bereikbaarheid

De ondergrondse fietsenstalling onder het busstation van De Lijn is bereikbaar via twee hellingen; één komende van het Maria Hendrikaplein en één komende van de Koningin Fabiolalaan. Vanuit de parking is er een rechtstreekse toegang tot het station enerzijds en tot de autoparking anderzijds.

Technische aspecten

Bij de uitvoering is veel aandacht geschonken aan een mooie inplanting van de fietsparking in het geheel, kwalitatieve materialen en comfort voor fietsers. Er zijn namelijk twee zachte hellingen, trappen en een hellende tuin. Fietsers kunnen de hellingen makkelijk en veilig op en af fietsen door de comfortabele hellingsgraad en vlakke onderbrekingen om de snelheid te remmen en/of op adem te komen.

De toegangen zijn zeer breed, namelijk 19m voor de oostelijke hellingen (Maria Hendrikaplein) met een nuttige ruimte van 8m33 tussen de dorpels en 5m tot 8m voor de westelijke helling (Koningin Fabiolalaan). Voorts koos de projectgroep voor een licht gekleurde materialen om lichtweerkaatsing te bevorderen en daarbovenop voor kwalitatieve ledverlichting.

Gent ondergrondse fietsenstalling Sint-Pietersstation

Initiatiefnemers

 • NMBS
 • Stad Gent
 • Infrabel
 • Eurostation
 • De lijn
 • AWV

Contact

Locatie

Gent Sint-Pietersstation

Betrokken partijen

Het project Gent sint-Pieters heeft de volgende partners:

 • NMBS
 • Stad Gent
 • Infrabel
 • Eurostation
 • De Lijn
 • AWV

Daarnaast rekent de projectgroep op een klankbordgroep. Die groep is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen uit de stationsbuurt én de
projectpartners. Ze komen geregeld samen om kennis uit te wisselen, standpunten te verduidelijken
en voorstellen of suggesties te doen.

Evaluatie

Aangezien het hele project nog niet is afgewerkt is er nog geen evaluatie gebeurd. Het staat wel vast dat de ondergrondse fietsenstalling goed wordt gebruikt. Er is opmerkelijk meer comfort voor de pendelaars die met de fiets naar het station komen. De fietsen staan droog en veilig in de ondergrondse stalling en het is er comfortabel parkeren.

Op de website www.projectgentsintpieters.be vind je de huidige stand van zaken terug van het project Gent Sint-Pieters.

Investering

2004 – 2022

 • Budget onbekend
 • Financiële partners:
  • Federale overheidsdienst Mobiliteit

Dit vind je zeker ook interessant

Nieuws

Antwerpen bevraagt deelfietsenmarkt

Praktijk

Transformatie van stationsomgeving Liedekerke

Nieuws

Grote steden staan verder op vlak van fietsparkeren, blijkt uit grootschale enquête (2017) bij Vlaamse Steden en Gemeenten