Fietsparkeren in Eindhoven: van beleid tot praktijk


Eindhoven kan de vraag naar bijkomende fietsparkeerplaatsen maar moeilijk bijbenen. Er zijn nu 6500 plekken in beheer van de stad, in 2030 zou dat aantal meer dan verdubbeld moeten zijn. De investerings- en exploitatiebudgetten moeten flink de hoogte in. Bas Braakman, beleidsadviseur Fiets van Eindhoven, vertelt ons meer over de uitdagingen, groei en toekomstplannen.

Het fietsgebruik in Eindhoven, dat tijdens de covidpandemie een dip kende, stijgt jaarlijks weer met drie à vier procent. Het kompas waarmee de stad die groei in goede banen zal leiden, is vervat in de Agenda Fiets 2016-2025, met fietsparkeren als een prioriteit voor de komende jaren.

Twee nieuwe stationsstallingen

De fietsparkeervoorzieningen aan het station van Eindhoven worden vernieuwd. Spoorwegbeheerder ProRail en de Nederlandse Spoorwegen ontwikkelen er twee grote, gebouwde voorzieningen, waarbij de stad mee financiert. Aan de zuidzijde komt een parkeerplaats voor 5500 fietsen onder het stationsplein, met de uitvoering gepland voor 2024. Aan de noordzijde komt er eerst een tijdelijke voorziening voor 5000 fietsen, met uiteindelijk een capaciteit van 10.000.

Capaciteitstekort in het stadscentrum

De stad moet ook reageren op de groeiende vraag naar fietsparkeerplaatsen in het stadscentrum, waar het aantal geparkeerde fietsen jaarlijks met ongeveer vijf procent toeneemt. De kloof tussen vraag en aanbod groeit. De bestaande voorzieningen voldoen vaak niet meer, en de ruimte is beperkt. Het aantal types fietsen dat specifieke parkeeroplossingen vraagt, neemt toe. Bovendien komen er tegen 2040 35 à 40.000 woningen bij in de stad, het aantal arbeidsplaatsen zal met 70.000 stijgen. Bas Braakman, beleidsadviseur Fiets van Eindhoven: ‘Uit onze prognoses blijkt dat het aantal fietsparkeerplaatsen in de binnenstad en centrum-oost en -west tegen 2030 meer dan moet verdubbelen. Bovenop de huidige 6500 plaatsen, zijn er 7025 extra nodig, waarvan een derde op het openbaar domein en twee derde inpandig. Maar er is amper ruimte.’

Investerings- en personeelskosten

De stad neemt maatregelen op korte en (middel)lange termijn. Kortetermijnoplossingen omvatten pop-upstallingen bij evenementen, fietsvlonders op autoparkeerplaatsen, meer beugels op het maaiveld en uitbreiding van openingstijden van inpandige centrumstallingen. Op (middel)lange termijn worden extra inpandige stallingen, buurtstallingen en het ombouwen van delen van autoparkeergarages overwogen. Dat brengt echter een stevig prijskaartje met zich mee. Bas Braakman: ‘Het verhogen van de capaciteit met 7025 plaatsen vraagt een investering van minstens 3,5 miljoen euro.

Jaarlijkse exploitatiekosten zouden ook stijgen van 650.000 euro naar 3 miljoen euro

Afhankelijk van de gekozen oplossingen kan het bedrag zelfs oplopen tot meer dan 10 miljoen euro. Jaarlijkse exploitatiekosten zouden ook stijgen van 650.000 euro naar 3 miljoen euro, waarvan meer dan 80 procent personeelskosten zijn.
Onze centrumstallingen worden momenteel bemand, en bij uitbreiding en toevoeging van nieuwe stallingen zullen er meer medewerkers nodig zijn. Ook voor de pop-upstallingen tijdens drukke horecamomenten of evenementen. Daarnaast vraagt handhaving mankracht. We beschikken over fietsparkeercoaches die fietsers wegwijs maken tijdens drukke horeca-avonden of bij ingebruikname van nieuwe stallingen. Daarnaast zijn er verkeersregelaars die het fietsverkeer in goede banen leiden.

Bemande inpandige stallingen

Momenteel beheert de stad twee ondergrondse fietsenstallingen in het centrum van Eindhoven, bemand door stadsmedewerkers en gratis voor fietsers. De eerste, gelegen onder het 18 Septemberplein en daterend uit 2009, biedt ruimte aan 1350 fietsen. De openingstijden zijn van 7.00 uur tot 23.30 uur (op zondag vanaf 11.00 uur). Opvallend is de mogelijkheid voor fietsers met kleine kinderen om hun tweewieler te stallen en een buggy te lenen voor een bezoek aan het stadscentrum, wat zeer succesvol is gebleken. Momenteel zijn er plannen om deze stalling te herinrichten, waarbij de fietsenrekken worden vernieuwd, ruimte wordt gecreëerd voor bakfietsen, en er meer faciliteiten komen voor elektrische fietsen, inclusief laadvoorzieningen.
De tweede stalling, Heuvel, heeft een capaciteit van 900 fietsen en biedt ruimere openingstijden. Op vrijdag- en zaterdagnacht kunnen horecabezoekers en feestvierders er zelfs tot 4.30 uur terecht. De stad is actief op zoek naar locaties voor de realisatie van twee extra fietsparkeergarages in het stadscentrum. Bij de realisatie van deze garages zijn er tevens plannen om een fietsparkeergeleidingssysteem te introduceren.

Op 13 oktober 2023 was het Lerend Netwerk Fietsparkeren van Fietsberaad Vlaanderen te gast in Eindhoven. Heb je interesse om aan te sluiten bij het Lerend Netwerk mail dan naar info@fietsberaad.be

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Autoparking Sint-Michiels Gent wordt fietsenparking tijdens evenementen

Praktijk

Fietsparkeren in Grimbergen: de juiste fietsenstalling op de juiste plaats

Artikel

Modernisering van fietskluizen aan Nederlandse stations