(Overdekte) fietsenparkeerplaatsen in Lommel


Stad Lommel was één van de drie kanshebbers voor titel van Fietsgemeente/Fietsstad 2020 in haar categorie. Met het project ‘Lommel fietsstad’ benadrukt Lommel haar ambitie om dé fietsstad van Vlaanderen te worden. Om deze ambitie waar te maken, kiest Lommel voor een fijnmazig netwerk van trage wegen, aangename functionele fietsverbindingen, strategische punten aan de stadspoorten en in de stadskern én goed verspreide fietsparkeerplaatsen over het hele grondgebied.

Eén van de doelstellingen van ‘Lommel fietsstad’ is om 100 bijkomende kwalitatieve fietsparkeerplaatsen op goed verspreide locaties te voorzien, naast ook het vervangen van verouderde fietsparkeerplaatsen en het voorzien van mobiele bewaakte fietsenparkings bij evenementen. De locaties en capaciteiten zijn raadpleegbaar op www.velopark.be. Daarnaast grijpt de stad de grondige vernieuwing van de dorpskern ook aan om de fietsparkeercapaciteit van de dorpskern op te krikken.

Strategie

In 2016 werd er in functie van de opmaak van het mobiliteitsplan van Stad Lommel een analyse gemaakt van de fietsparkeerplaatsen op het grondgebied van Lommel. Samen met de ambitie van ‘Lommel fietsstad’ was dit het vertrekpunt om locaties te selecteren voor nieuwe/extra fietsparkeerplaatsen. De Fietsersbond en de politie werkten hier ook aan mee.

Eerst worden de attractiepolen en de (toekomstige) hoppinpunten voorzien van voldoende fietsparkeerplaatsen. Deze attractiepolen en hoppinpunten zijn voornamelijk in het centrum van Lommel te vinden. Het is de bedoeling dat al deze fietsparkeerplaatsen overdekt worden. Bij de vernieuwing van de dorpskern werd al meteen de opportuniteit gegrepen om een grote, overdekte fietsenstalling in het dorpscentrum te bouwen. Daarnaast worden ook laadpunten voorzien bij de fietsenstallingen in het centrum. Deze locatie zal bovendien nog verder uitgebouwd worden tot een volwaardig hoppinpunt.

Ook op andere locaties in de gemeente worden extra fietsparkeerplaatsen voorzien en verouderde fietsparkeersystemen, zoals wielklemmen, vervangen door beugels. Dat is vooral in schoolomgevingen, centra van de wijken van Lommel en op strategische plaatsen langs het recreatief fietsroutenetwerk. De stad verleent ook advies, voorbereiding en planning aan scholen over het plaatsen van kwalitatieve fietsenstallingen binnen het schooldomein. De realisatie zelf ligt in handen van de scholen. Het realiseren van de fietsenstallingen kan bekostigd worden door de subsidies van de schoolomgevingen.

Momenteel investeren de stadsdiensten voor de planning en monitoring ongeveer één dag per maand aan het project.

Fietsparkeersysteem

Fietsbeugels, zoals ze in Lommel voorzien worden, worden beschouwd als de gouden standaard voor fietsparkeerplaatsen. Het kader van de fiets kan worden aangeleund en vastgemaakt. Dat is diefstalveilig: er treedt geen schade op aan het voorwiel zoals bij wielklemmen, en het zorgt ook voor stabiliteit bij het laden van boodschappen in fietstassen. Daarenboven kunnen diversere fietsen hiervan gebruik maken. Het aanleunen van zwaardere fietsen zoals elektrische fietsen, een fietsmand voorop het stuur of een kinderzitje achteraan, het kan allemaal zonder problemen.

De tussenafstand (hart-op-hart-afstand) bij beugels is een belangrijk aandachtspunt. Fietsberaad Vlaanderen beveelt een min. hart-op-hart-afstand aan van 1m. Check hiervoor de Fietsmaat: maatvoering fietsenstallingen.

In Lommel is geopteerd voor een tussenafstand van 80cm, deze afstand stemt overeen met wat er opgenomen is in de parkeerverordening voor meergezinswoningen. Deze tussenafstand blijkt niet ideaal voor buitenmaatse fietsen. Wél kunnen buitenmaatse fietsen steeds aan de rand van de fietsenstallingen geparkeerd worden. Bij de realisatie van de overdekte fietsenstalling aan de hoppinpunten worden er wel speciale plaatsen voorzien voor buitenmaatse fietsen en worden er ook laadlockers voor e-bikes voorzien.

Monitoring

De stad Lommel houdt bij waar er bijkomende fietsparkeerplaatsen gepland zijn en waar er geplaatst zijn. Op deze manier tracht de stad het overzicht te bewaren over de fietsparkeerplaatsen op haar grondgebied. Een goede wisselwerking tussen de dienst mobiliteit, de dienst milieu, de dienst stadswerken en de technische dienst is hier essentieel om het overzicht te kunnen bewaren.

Na realisatie van nieuwe fietsparkeerplaatsen worden er steeds foto’s genomen van het gerealiseerde project en wordt er kwalitatief op terrein nagegaan of de fietsenstallingen effectief gebruikt worden.

Evaluatie

Gaandeweg het project werd duidelijk dat de nood aan fietsparkeerplaatsen de ambitie van 100 plaatsen ruimschoots overschreed. De huidige realisaties en geplande fietsparkeerplaatsen samen leveren immers al 200 plaatsen op.  Samen met de groei van het aantal fietsparkeerplaatsen is er ook een grotere nood aan monitoring van de locaties en plaatsingen. Dat wordt nu ook systematisch bijgehouden.

Aandachtspunten waar de stad mee leerde omgaan was het plaatsen van fietsbeugels aan meergezinswoningen. Hier vinden vaak verhuisbewegingen met verhuisliften plaats. Bovendien wenst de stad voor laadpunten in de toekomst in te zetten op laadlockers in plaats van het voorzien van geïntegreerde laadpunten in de stallingen zelf.

Contact

  • Stad Lommel
  • Sofie Reumers
  • Sofie.reumers@lommel.be

Locatie

Lommel

Dit vind je zeker ook interessant

Praktijk

Fietsparkeervoorzieningen bij het eerste regionale Limburgse Hoppinpunt in Hechtel-Eksel

Praktijk

Fietsboulevards in Lommel

Nieuws

Rondetafel ‘fietsen in gemengd verkeer op landelijke wegen’ mét fietsexcursie in Lommel