Kinderknooppuntennetwerk Kinrooi voor veiliger schoolverkeer


Het Kinderknooppuntennetwerk vloeit voort uit Route2School, het initiatief waarbij de gemeente Kinrooi in 2019-2020 alle wegen van en naar school in kaart bracht. Het Kinderknooppuntennetwerk is geïnspireerd op het populaire recreatieve fietsknooppuntennetwerk. Aan de hand van deze fietsknooppunten kunnen fietsers op voorhand hun route uitstippelen en tijdens het fietsen volgen ze de vooraf genoteerde nummers. Het Kinderknooppuntennetwerk heeft hetzelfde doel: ouders kunnen op dezelfde manier een veilige(re) fietsroute naar school uitstippelen voor hun kinderen. Zo worden ouders en kinderen aangezet om na te denken over de route naar school. De kortste of meest voor de hand liggende route is immers niet noodzakelijk de beste. In totaal zijn er 60 kinderknooppunten aangelegd met een aangepaste signalisatie. Dit is voorzien rond elke dorpskern en schoolomgeving. Elke leerling die op school zit in Kinrooi ontvangt aan de start van het nieuwe schooljaar een Kinderknooppuntenkaart, met daarop de plattegrond met de wegen én de genummerde kinderknooppunten. Onderaan de kaart worden ouders en kinderen gestimuleerd om de knooppunten voor de veiligste route achter elkaar te zetten en zo de ideale schoolroute uit te stippelen.

Betrokken partijen

Het Kinderknooppuntennetwerk kan op termijn ook leiden tot infrastructurele werken en aanpassingen. Met focus op de meest aangewezen schoolroutes kan het gemeentebestuur immers gericht werken aan aanpassingen op maat: wegen van het Kinderknooppuntennetwerk op korte termijn voorzien van een markering om fietssuggestiestroken in de verf te zetten, het opwaarderen en verbinden van de reeds aanwezige trage wegen/paadjes, alsook het voorzien van veilige oversteekplaatsen en aangepaste verlichting.

Verder is er ook een sociaal en educatief aspect. Klasgenoten kunnen bijvoorbeeld afspreken “aan kinderknooppunt 102” om van daar samen verder te fietsen naar school. In groep fietsen is leuker én veiliger want samen val je op! Tot slot moeten we ook zeker het nut van het Kinderknooppuntennetwerk voor de gemachtigde opzichters meegeven. Deze vrijwilligers die dag in, dag uit op bepaalde plaatsen kinderen helpen oversteken op weg naar school, kunnen – door het kanaliseren van de verkeersstromen van actieve weggebruikers – zeer gericht en nuttig ingezet worden op die plaatsen waar ze het meest nodig zijn. Kinrooi streeft ook naar regelmatige politiecontroles op de wegen van het KKPN.

Evaluatie

Het gemeentebestuur heeft zich in 2019 verbonden aan de bevraging van Route2School. Op basis van de gegevens die we daaruit hebben verkregen, hebben we een trechtermodel opgericht. Dit houdt in: infrastructurele maatregelen bovenlokaal (vooral op gewestwegen), infrastructurele maatregelen lokaal (op gemeentewegen), afleiden van kritische punten en tot slot handhaving en extra controles.

De coördinatie van deze uitrol gebeurde door het gemeentebestuur. Daarnaast werd ook een samenwerking met de scholen op poten gezet. Binnen de scholen krijgen we jaarlijks een evaluatie ter bijsturing van het KKPN. Verkeersveiligheid scoort in alle enquêtes erg hoog op de prioriteitenlijst. De inwoners zijn erg kritisch ten aanzien van veilige verkeersinfrastructuur en handhaving, en in het bijzonder de ouders van schoolgaande kinderen juichen de gerealiseerde aanpassingen in de schoolomgevingen toe.

2022

  • Maximaal €1000 (vooral verwezenlijkt met reeds aangekochte materialen)
  • Financiële partners: 100% Kinrooi

Initiatiefnemers

  • Gemeente Kinrooi
  • Dienst mobiliteit, dienst communicatie en dienst toerisme

Contact

Jörgen Janssens

  • Gemeente Kinrooi
  • 0498901838
  • jorgen.janssenswillen@kinrooi.be

Locatie

Kinrooi

Dit vind je zeker ook interessant

Interview

School-straten: Hoogstraten werkt aan veilige schoolomgevingen

Praktijk

Borgerhout zet Vlaamse subsidies in voor veiligere schoolomgevingen

Praktijk

Zonhoven zet Vlaamse subsidies in voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes